Anunțuri - Primaria Caracal


Buletin de avertizare nr.1

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 1
 
          Conditiile climatice din ultimele zile au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii :
MONILIOZA  (MONILINIA SPP.) + BASICAREA FRUNZELOR DE PIERSIC (TAPHRINA D.)
care poate/pot cauza pierderi  importante la culturile  de PlERSIC.
          Pentru  prevenire  si combatere se recomanda  executarea  tratamentului  I IN  PLANTATIILE DE PIERSIC  numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii:  FAZA  FENOLOGICA DE "BUTON VERDE"


Anunt licitatie nr. 12013 din 24.02.2021

ANUNȚ

        Primăria Municipiului Caracal, str. Piaţa Victoriei, nr.10, Caracal, Olt, telefon - 0249511384, int.131, fax-0249517516, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , organizează licitaţie publică deschisă pentru:

  • închirierea spațiului comercial nr.5, în suprafață de 18.00 mp, situat în Caracal, Calea București nr.45A, Jud. Olt, ce aparține domeniului privat al municipiului Caracal, conform H.C.L. Nr.149/31.10.2020,  identificat la poziția nr.251, pentru desfășurarea activităților de comerț sau prestări servicii, conform temeiului legal O.U.G. nr.57/2019, a H.C.L. Municipiul Caracal nr.20/28.02.2020 și a H.C.L. Nr.70/30.06.2020;
  • închirierea spațiului comercial nr.6, în suprafață de 17.46 mp, situat în Caracal, Calea București nr.45A, Jud.Olt, ce aparține domeniului privat al municipiului Caracal, conform H.C.L. Nr.149/31.10.2020,  identificat la poziția nr.252, pentru desfășurarea activităților de comerț sau prestări servicii, conform temeiului legal O.U.G. nr.57/2019, a H.C.L. Municipiul Caracal nr.20/28.02.2020 și a H.C.L. Nr.70/30.06.2020;
  • închirierea spațiului comercial nr.7, în suprafață de 23.00 mp, situat în Caracal, Calea București nr.45A, Jud.Olt, ce aparține domeniului privat al municipiului Caracal, conform H.C.L. Nr.149/31.10.2020,  identificat la poziția nr.253, pentru desfășurarea activităților de comerț sau prestări servicii, conform temeiului legal O.U.G. nr.57/2019, a H.C.L. Municipiul Caracal nr.20/28.02.2020 și a H.C.L. Nr.70/30.06.2020.

       Documentaţiile de atribuire întocmite în conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ se pot obţine zilnic de luni până joi între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00, în urma unei cereri scrise de la Primăria Municipiului Caracal, Compartimentul Contracte Domeniul Public şi Privat, Licitaţii, strada Piaţa Victoriei nr.10, jud.Olt.

Descarca anuntPlan de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Caracal

            Stimată Doamnă / Stimate Domnule,
            Municipiul Caracal are în derulare elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Caracal.
          Opinia dumneavoastră, exprimată prin răspunsurile la întrebările de mai jos, poate influenţa deciziile privind proiectele de mobilitate care vor fi dezvoltate în următorii ani în Municipiul Caracal, motiv pentru care vă rugăm să completați chestionarul următor.
            Vă mulțumim pentru implicare!


Comunicat de presa ASOCIATIA GAL INIMA ROMANATIULUI

          Asociatia GAL INIMA ROMANATIULUI comunica prelungirea perioadei de depunere a fiselor de proiecte in cadrul APELULUI DE SELECTIE POCU/GAL/2020/5/1/OS 5.1. pana la 09.02.2021. Toate celelalte conditii raman neschimbate, conform G.S si anexe.

Descarca Comunicat de presa
Descarca apel de selectie
Descarca GSInstructiunea nr. 38 din 09.01.2021 a DSP Olt

Instrucțiunea nr. 38 din 09.01.2021 a DSP Olt privind responsabilitatea programării la vaccinare a persoanelor din etapa a II-a a Strategiei de vaccinare împotriva Covid-19 in România.Hotararea nr.62 din 26.12.2020 a COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA OLT

Hotararea nr.62 din 26.12.2020 a COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA OLTFormulare solicitări pentru initierea procedurii de concesionare conform O.U.G. 57/2019

    Orice persoana interesata poate inainta concedentului o propunere de concesionare. Propunerea de concesionare se face in scris, cuprinde datele de identificare a persoanei interesate, manifestarea ferma si serioasa a intentiei de concesionare, obiectul concesiunii, planul de afaceri si trebuie sa fie fundamentata din punct de vedere economic, financiar, social si de mediu.

CERERE CONCESIONARE TEREN PF 

CERERE CONCESIONARE TEREN PJ

CERERE CONCESIONARE TEREN EXTINDERE CONSTRUCTIEComunicat de presa Asociatia GAL INIMA ROMANATIULUI

COMUNICAT DE PRESA

        Asociatia GAL INIMA ROMANTIULUI comunica lansarea apelului de proiecte POCU/GAL/2020/5/1/OS 5.1 in perioada 09.12.2020 - 25.01.2021. Documentele specifice pot fi descarcate din link-ul de mai jos.

Proiect: „Sprijin pentru functionarea GAL INIMA ROMANATIULUI la implementarea SDL”, cod SMIS 123791, POCU 2014-2020, AP 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de Discriminare, PI 9.vi: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, OS 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Descarca Comunicat de presa

Descarca Ghidul SolicitantuluiAsociatia GAL INIMA ROMANATIULUI lanseaza apelul de selectie a fiselor de proiecte nr. POCU/GAL/2020/5/1/OS 5.1

Asociatia GAL INIMA ROMANATIULUI lanseaza apelul de selectie a fiselor de proiecte nr. POCU/GAL/2020/5/1/OS 5.1 

Fisiere atasate: 


Hotararea nr.48 din 28.10.2020 a COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA OLT

Hotararea nr.48 din 28.10.2020 a COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA OLTAnunt important

ANUNȚ IMPORTANT         

          ÎN CONFORMITATE CU H.C.J.S.U.NR.42/13.10.2020, ÎNCEPÂND CU 15.10.2020, ÎN SCOPUL PREVENIRII INFECŢIEI CU VIRUSUL SARS-CoV-2, SE INSTITUIE OBLIGATIVITATEA PURTĂRII MĂŞTII DE PROTECŢIE, ASTFEL ÎNCÂT SĂ ACOPERE NASUL ŞI GURA, DE CĂTRE PERSOANELE ADULTE  ŞI COPIII CU VÂRSTA DE PESTE 5 ANI, ÎN TOATE SPAŢIILE PUBLICE ÎNCHISE ŞI DESCHISE DIN MUNICIPIUL CARACAL.

Hotararea nr.42/13.10.2020 a COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA OLT

 

Hotararea nr.40 din 09.10.2020 a COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA OLT

Hotararea nr.40 din 09.10.2020 a COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA OLTHotararea nr.39 din 09.10.2020 a COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA OLT

Hotararea nr.39 din 09.10.2020 a COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA OLTHotărârea nr.2/13.04.2020 privind aprobarea unor măsuri pentru gestionarea infecţiilor cu CORONA VIRUS - COVID 19 la nivelul Municipiului Caracal

Hotărârea nr.2/13.04.2020 privind aprobarea unor măsuri pentru gestionarea infecţiilor cu CORONA VIRUS - COVID 19 la nivelul Municipiului Caracal.ANUNT

ANUNT

    în perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României se suspendă audienţele primarului şi viceprimarului Municipiului Caracal, iar activitatea de relaţii cu publicul la ghişeele Primăriei Municipiului Caracal se restrânge astfel:

Descarca AnuntHotărârea nr.1/23.03.2020 privind aprobarea unor măsuri pentru gestionarea infecţiilor cu CORONA VIRUS - COVID 19 la nivelul Municipiului Caracal.

Hotărârea nr.1/23.03.2020 privind aprobarea unor măsuri pentru gestionarea infecţiilor cu CORONA VIRUS - COVID 19 la nivelul Municipiului Caracal.Comunicat de presa

Comunicat de presă
      În urma informațiilor eronate apărute în mediul on line, domnul primar al municipiului Caracal face următoarele precizări:
”Stabilirea salariilor personalului încadrat în cadrul Primăriei Municipiului Caracal s-a făcut respectând prevederile art. 11 din Legea 153/2017 – Lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 
Menționez că salariile funcționarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Caracal nu au fost majorate din anul 2017. Mai mult decât atât, sporul de 10% pentru radiații nu a fost acordat niciodată, niciunui angajat al instituției, angajații din familia ocupațională „Administrație” nu beneficiază de sporuri pentru condiții de muncă de niciun fel.
Citește mai departe...


Dispozitia Nr. 420 din 13.06.2019

DISPOZIŢIA NR. 420/13.06.2019

        Referitor Ia: Desemnarea persoanelor cu atribuții privind accesul la informațiile de interes public și accesul mijloacelor la informare în masă la informațiile de interes public.          

Descarca DispoziţiaDecizia ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilelele proprietate publică

DECIZIE Nr.997
privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea
dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publica
          În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) si art. 12 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 6 alin. (4), (5), (6) si (12) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru reducerea costului instalarii retelelor de comunicatii electronice,
Presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii
emite prezenta:
DECIZIE
privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilelele proprietate publică


Anunt - Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Olt

           Masuri active de care pot beneficia persoanele care se inregistreaza la agentie ca someri/persoane in cautare de loc de munca:
      1. Absolventii ultima prornotie,  in varsta de minimum  16 ani, care, in termen  de 60 de zile de la absolvire,  se inregistreaza la agentiile pentru ocuparea  fortei  de munca  si se angajeaza cu norma intreaga pentru  o perioada mai  mare de  12  luni,  beneficiaza, din bugetul  asigurarilor  pentru somaj, de o prima de insertie egala cu 1500  lei, daca depun la agentie,  in termen  de 60 zile de la incadrarea in munca, un set de documente,  cf.art. 73^1  din Legea nr.76/2002.


Anunt rezultat selectie parteneri nr. 41732 din 12.09.2018

ANUNT REZULTAT  SELECTIE PARTENERI
ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA 2014-2020 (POCA)
Axa prioritara 2 – Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Cererea de proiecte POCA/350/2/1 (CP10/2018 pentru regiunile mai putin dezvoltate) Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni  la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate


Proces verbal de selectie a partenerului privat

Proces verbal de selectie a partenerului privat


           În urma desfasurarii procedurii privind evaluarea si selectarea partenerului, cu privire la intentia de selectare a partenerilor privati în baza OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, în cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa, Axa prioritara 2 – Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, CP10/2018 pentru regiunile mai putin dezvoltate Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni  la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate, comisia de evaluare  a procedat la evaluarea ofertei depuse la Registratura institutiei.

Descarca proces-verbal

 

Anunt de publicitate Asociatia Gal Inima Romanatiului

ANUNT DE PUBLICITATE
 
IN VEDEREA ASIGURARII TRANSPARENTEI ACHIZITIILOR PUBLICE IN CADRUL PROIECTULUI
„Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala la nivelul Municipiului Caracal"
Proiect co-finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014 -2020, Contract de Finantare nr.POCU/137/5/1/114155

Descarca AnuntProcedura privind intentia de selectare a partenerilor

PROCEDURA

      privind intentia de selectare a partenerilor in vederea constituirii unui parteneriat necesar depunerii unui proiect pe Programul Operational Capital Uman, Axa prioritara 6:„Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10.i: Reducerea si prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare. Obiective specifice: OS 6.2 ”Cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural”. 

Citește mai departe...


Anunt de participare

1.    Solicitant: Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Caracal si Primaria Municipiului Caracal invita persoanele juridice private cu si fara scop patrimonial, care indeplinesc conditiile Ghidului Conditii Specifice, Ghidul Solicitantului Conditii Generale – Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020 Axa prioritara 6:„Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10.i: Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare. Obiective specifice:OS6.2”Cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural”. OS 6.3 ”Reducerea parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural/comunitatile dezavantajate socio-economic”. OS 6.4 ”Cresterea numarului de tineri care au abandonat scoala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul de educatiei si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansasi programe de formare profesionala”. OS 6.6 „Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive”.

Citește mai departe...


Informare PNDR 2014-2020

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2016 pe terenurile agricole

Începând cu anul 2007, România a beneficiat de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) a UE pentru dezvoltarea rurală, cu scopul creşterii competitivităţii sectorului agro-alimentar şi forestier, diversificarea activităţilor în spaţiul rural şi scăderea dependenţei populaţiei de activităţile agricole, precum şi pentru îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural.

Astfel, în România a fost implementată începând cu anul 2007 Măsura 211 – zona montană defavorizată, iar incepând cu anul 2008 au fost implementate Măsura 212 – zone defavorizate (altele decât zona montană şi Măsura 214 – agro-mediu. Prin aceste măsuri s-a asigurat atât compensarea utilizatorilor de terenuri agricole situate în zone unde activităţile agricole sunt afectate de condiţii naturale nefavorabile, dar şi compensarea pierderilor de venituri şi a cheltuielilor suplimentare înregistrate de fermierii care adoptă în mod voluntar practici agricole extensive, cu impact redus asupra mediului, în scopul menţinerii valorii de mediu ridicate a terenurilor agricole (protecţia biodiversităţii, protecţia apei, protecţia solului, reducerea emisiilor poluante şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice).

Citește mai departe...


Anunt public de incadrare

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului)

Descarca anuntSistemul de plata online Ghiseul.ro

Începând cu anul 2013 GUVERNUL ROMÂNIEI și Primăria Municipiului Caracal - Serviciul Impozite și Taxe Locale au implementat posibilitatea achitării on-line a taxelor și impozitelor prin Internet într-un mediu total securizat, utilizând un card bancar valabil emis de orice bancă prin site-ul www.ghiseul.ro operat de Centrul Național pentru Managementul Societății Informaționale.
 
Persoanele fizice pot achita toate obligațiile fiscale datorate bugetului local prin site-ul www.ghiseul.ro după obținerea credențialului (nume utilizator și parola).
În acest sens, vă invităm cu actul de identitate la sediul Serviciului Impozite și Taxe Locale din str. Cuza Vodă, Nr. 8 pentru a ridica pe loc datele de access pentru plata online a taxelor și impozitelor. Aceste date sunt confidențiale și vă sfătuim să nu le divulgați altor persoane. Dacă totuși le veți comunica altor persoane (rude apropriate), în scopul de a efectua plăți pentru Dumneavoastră, răspunderea pentru divulgarea datelor vă aparține în totalitate. 
 
Pentru plățile efectuate online prin Ghiseul.ro către bugetul local, contribuabilii nu plătesc nici un comision.

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National