Anunțuri - Primaria Caracal


Anunt Selectie Parteneri nr.37988 din 14.08.2018

ANUNȚ SELECȚIE PARTENER

      În conformitate cu prevederile:

  • O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
  • HG  nr. 93/2016  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ghidului solicitantului  - cererea de proiecte  CP 10/2018 elaborată în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020,
UAT  Municipiul Caracal anunță organizarea procedurii de selecție a unui partener interesat pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente implementării proiectului ce va fi finanțat prin CP10/2018.

Descarca Anunt

Descarca Procedura

Descarca AnexeBuletine de avertizare nr. 56-57 din 24.07.2018

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorului/bolii :

PUTREGAIUL CENUSIU AL STRUGURILOR (Botrytis)

care poate/pot cauza pierderi importante in plantatiile de VITA DE VIE .
Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentului IN PLANTATIILE DE VITA DE VIE numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiţii:
DescarcaBuletin de avertizare nr. 55 din 13.07.2018

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorului/bolii :

MANA (Plasmopara viticola ) + FAINAREA ( Uncinula necator )

care poate/pot cauza pierderi importante in plantatiile de VITA DE VIE .
Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentului VIII IN PLANTATIILE DE VITA DE VIE numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiţii:
Descarca anuntBuletin de avertizare nr. 54 din 02.07.2018

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorului/bolii :

MANA (Plasmopara viticola ) + FAINAREA ( Uncinula necator )

care poate/pot cauza pierderi importante in plantatiile de VITA DE VIE .

Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentului  VII IN PLANTATIILE DE VITA DE VIE numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiţii:

Descarca anuntBuletine de avertizare nr. 51-53 din 25.06.2018

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorului/bolii :

MANA (Plasmopara viticola ) + FAINAREA ( Uncinula necator )

care poate/pot cauza pierderi importante in plantatiile de VITA DE VIE .
Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentului VI IN PLANTATIILE DE VITA DE VIE numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiţii:
DescarcaBuletine de avertizare nr. 44-46 din 11.06.2018

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorului/bolii:
MANA CARTOFULUI - PHYTOPHTHORA INFESTANS
Care poate/pot cauza pierderi importante în plantaţiile de CARTOF
Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentului V in cultura de cartof numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiţii:


Anunt Nr. 27124 din 11.06.2018

ANUNT
    Primaria Municipiului Caracal, prin primar Dr. RADU DUMITRU LIVIU, anunta ca in perioada 13.06.2018 - 14.06.2018 intre orele 06:00 - 10:00, se va efectua tratament avio-chimic cu biocidul K-OTHRINE PROFI EC 250-0,30 ml/ha.


Adresa ANSVSA Nr. 9086 Din 08.06.2018

CATRE PRIMARIA (TOATE)
       Avand in vedere adresa transmisa de catre Comisia Europeana catre ANSVSA, prin care informeaza despre detectarea unui nou focar de influenta aviara inalt patogena subtipul H5N8 la pasarile domestice in regiunea  Dobrich- Bulgaria, va atentionam ca se impune aplicarea urmatoarelor masuri la nivelul gospodariilor populatiei, in vederea prevenirii  patrunderii virusului pe teritoriul Romaniei, dupa cum urmeaza:


Buletin de avertizare nr. 42-43 din 04.06.2018

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorului/bolii:
MANA (Plasmopara viticola) + FAINAREA (Uncinula necator)
Care poate/pot cauza pierderi importante în plantaţiile de VITĂ DE VIE.
Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentului IV ÎN PLANTAŢIILE DE VITĂ DE VIE
Numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiţii:


Anunt - combaterea daunatorilor

Recomandări privind combaterea agenţilor de dăunare la cultura de PEPENI VERZI (CITRULLUS VULGARIS)

            Pepenii verzi cultivaţi în câmp prin semănat direct cât şi prin răsad produs în spaţii protejate sunt afectaţi de o serie de agenţi de dăunare  , care evoluează optim în condiţii de umiditate şi temperaturi ridicate(pepenele verde fiind o plantă termofilă). Atacul agenţilor de dăunare  pot compromite întreaga cultură. Pentru obţinerea de producţii sănătoase şi de calitate, efectuarea tratamentelor fitosanitare la timp , va aduce beneficii maxime şi sigure pentru fermieri.

Descarca anuntComunicat - transparența veniturilor salariale

COMUNICAT 

Transparenta veniturilor salariale

          În  aplicarea  prevederilor  art.  33  din  Legea  153/2017  - Lege-cadru  privind salarizarea  personalului platit din fonduri publice, cu  modificarile Și cornpletarile ulterioare, publicam lista  functiilor și a  indemnizatiilor/salariilor/sporurilor lunare aferente functiilor din cadrul  Primariei  municipiului Caracal, serviciilor publice  și institutiilor publice subordonate Consiliului  local  al  municipiului Caracal:Anunt de publicitate Asociatia Gal Inima Romanatiului

ANUNT DE PUBLICITATE
 
IN VEDEREA ASIGURARII TRANSPARENTEI ACHIZITIILOR PUBLICE IN CADRUL PROIECTULUI
„Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala la nivelul Municipiului Caracal"
Proiect co-finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014 -2020, Contract de Finantare nr.POCU/137/5/1/114155

Descarca AnuntAnunt Selectie Parteneri nr.37148 din 11.09.2017

ANUNŢ 
REZULTAT  SELECŢIE PARTENERI
ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020 (POCA)
    în conformitate cu prevederile :
  • Art. (28) și (29) din OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile articolului 34, alin. (6), (7) și (8) din Hotărârea nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ghidul Orientări Generale privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020;
  • Ghidul Solicitantului Condiții Specifice – Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Cererea de proiecte CP1/2017 – “Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai putin dezvoltate”, Obiectivul Specific 2.2: Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.

Descarca Anunt

Descarca RaportAnunt Rezultate Evaluare

Rezultate evaluare 
     privind intentia de selectare a partenerilor in vederea constituirii unui parteneriat necesar depunerii unui proiect pe Programul Operational Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Cererea de proiecte CP1/2017 – “Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai putin dezvoltate”, Obiectivul Specific 2.2: Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.

Publicarea rezultatelor evaluării conform anexelor 5 și 6.

Descarca Proces verbal

Descarca grila de evaluare si selectare a ofertantilor 1

Descarca grila de evaluare si selectare a ofertantilor 2Comunicat de presa

                 Primăria municipiului Caracal, în speță primarul orașului, domnul Liviu Radu a luat cunoștință de informațiile eronate care au fost prezentate, în aceste zile, în spațiul media și dorește să facă următoarele precizări:

                     ”Aplicarea principiului transparenței a reprezentat punctul nostru principal în achizițonarea celor șapte telefoane mobile, care s-a realizat exclusiv cu acordul consilierilor locali, și nu pentru aceștia așa cum s-a specificat in mod eronat, în presă. Eu, domnul viceprimar, dar și șefii de servicii și directorii din Primărie am intrat în posesia telefoanelor, instrumente necesare și extrem de utile atât din punct de vedere funcțional (cu ajutorul acestora putem vedea imagini live surprinse de camerele video din oraș, ale zonelor supravegheate), dar și comunicațional. Menționez, deasemenea că în același scop, primăria a achiziționat și un aparat foto pentru Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Populației, necesar la întocmirea cărților de identitate. Înainte de a privi și judeca din exterior trebuie să înțelegem și să acceptăm că progresul, evoluția, nu se poate face decât printr-o corelare între concepte inovative și fapte care stau la baza unei dorințe de a ne autodepăși! Un mod de informare și comunicare eficace, performant, în era tehnologiei care avansează rapid, trebuie privit ca o necesitate, și nu acuzat ca fiind un lux. Din punctul meu de vedere presa ar trebui să devină mai responsabilă și conștientă că, știrile vădit defăimătoare, de multe ori cu substrat politic, trebuie obligatoriu înlocuite de argumente factuale cu privire la cei criticați.

Citește mai departe...


Anunt Rezultat Procedura de Selectie nr. 51010 din 06.12.2016

 A N U N Ţ

          În urma desfăşurării procedurii nr.48743/15.11.2016 şi a aplicării metodologiei privind evaluarea şi selectarea partenerului nr.48203/11.11.2016, cu privire la intenţia de selectare a partenerilor privaţi în baza OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, Capitolul VIII – Proiecte implementate în parteneriat, art.28 şi art.29, alin.(1), (2), (3) şi a procedurii privind intenţia de selectare a partenerilor în vederea constituirii unui parteneriat necesar depunerii la finanţare a unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6: „Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de investiţii 10.i: Reducerea şi prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare. Obiective specifice: OS 6.2 ”Cresterea participării la învăţământul ante-prescolar şi preşcolar, în special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a şcolii, cu accent pe copiii apartinând minorităţii roma şi a celor din mediul rural”. OS 6.3 ”Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii roma şi elevii din mediul rural/comunităţile dezavantajate socio-economic”. OS 6.4 ”Creşterea numărului de tineri care au abandonat școala şi de adulţi care nu si-au finalizat educaţia obligatorie care se reintorc în sistemul de educaţiei şi formare, inclusiv prin programe de tip a doua şansă şi programe de formare profesională”. OS 6.6 „Imbunătăţirea competențelor personalului didactic din învăţământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive”, comisia de evaluare a ofertelor şi de selectare a partenerilor privaţi constituită în baza Dispoziţiei nr.809/18.11.2016 a Primarului municipiului Caracal, a selectat oferta Asociaţiei pentru Integrare Europeană şi Dezvoltare Durabilă INTEGRA, care a întrunit un număr de 95 de puncte..

Descarca anunt

 Raportul Procedurii de Selectie nr. 51008 din 06.12.2016

RAPORTUL PROCEDURII DE  SELECȚIE A PARTENERULUI

       Proiect POCU 6 - Proramul „Şcoala pentru toţi”- OS6.2”Cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural”. OS 6.3 ”Reducerea parasirii timpurii a școlii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural/ comunitatile dezavantajate socio-economic”. OS 6.4 ”Cresterea numarului de tineri care au abandonat școala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul de educatiei si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansa si programe de formare profesionala”. OS 6.6„Imbunatatirea competențelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei școli inclusive”.Anunţ Participare nr. 48742 din 15.11.2016

           ANUNT DE PARTICIPARE

  1. Solicitant: Unitatea Administrativ teritoriala Municipiul Caracal si Primaria Municipiului Caracal invita persoanele juridice private cu si fara scop patrimonial, care indeplinesc conditiile Ghidului Conditii Specifice, Ghidul Solicitantului Conditii Generale – Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020 Axa prioritara 6: „Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10.i: Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare. Obiective specifice: OS6.2”Cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural”. OS 6.3 ”Reducerea parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural/comunitatile dezavantajate socio-economic”. OS 6.4 ”Cresterea numarului de tineri care au abandonat scoala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul de educatiei si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansasi programe de formare profesionala”. OS 6.6 „Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive”.

Descarca anunt

 Procedura privind intentia de selectare a partenerilor nr.48743 din 15.11.2016

PROCEDURA

        Privind intentia de selectare a partenerilor in vederea constituirii unui parteneriat necesar depunerii unui proiect pe Programul Operational Capital Uman, Axa prioritara 6:„Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10.i: Reducerea si prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare. Obiective specifice:OS 6.2 ”Cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural”. OS 6.3 ”Reducerea parasirii timpurii a școlii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural/comunitatile dezavantajate socio-economic”. OS 6.4 ”Cresterea numarului de tineri care au abandonat școala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul de educatiei si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansa si programe de formare profesionala”. OS 6.6 „Imbunatatirea competențelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive”

Documente Atasate:

Procedura

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4Procedura privind intentia de selectare a partenerilor

PROCEDURA

      privind intentia de selectare a partenerilor in vederea constituirii unui parteneriat necesar depunerii unui proiect pe Programul Operational Capital Uman, Axa prioritara 6:„Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10.i: Reducerea si prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare. Obiective specifice: OS 6.2 ”Cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural”. 

Citește mai departe...


Anunt de participare

1.    Solicitant: Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Caracal si Primaria Municipiului Caracal invita persoanele juridice private cu si fara scop patrimonial, care indeplinesc conditiile Ghidului Conditii Specifice, Ghidul Solicitantului Conditii Generale – Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020 Axa prioritara 6:„Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10.i: Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare. Obiective specifice:OS6.2”Cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural”. OS 6.3 ”Reducerea parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural/comunitatile dezavantajate socio-economic”. OS 6.4 ”Cresterea numarului de tineri care au abandonat scoala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul de educatiei si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansasi programe de formare profesionala”. OS 6.6 „Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive”.

Citește mai departe...


Informare PNDR 2014-2020

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2016 pe terenurile agricole

Începând cu anul 2007, România a beneficiat de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) a UE pentru dezvoltarea rurală, cu scopul creşterii competitivităţii sectorului agro-alimentar şi forestier, diversificarea activităţilor în spaţiul rural şi scăderea dependenţei populaţiei de activităţile agricole, precum şi pentru îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural.

Astfel, în România a fost implementată începând cu anul 2007 Măsura 211 – zona montană defavorizată, iar incepând cu anul 2008 au fost implementate Măsura 212 – zone defavorizate (altele decât zona montană şi Măsura 214 – agro-mediu. Prin aceste măsuri s-a asigurat atât compensarea utilizatorilor de terenuri agricole situate în zone unde activităţile agricole sunt afectate de condiţii naturale nefavorabile, dar şi compensarea pierderilor de venituri şi a cheltuielilor suplimentare înregistrate de fermierii care adoptă în mod voluntar practici agricole extensive, cu impact redus asupra mediului, în scopul menţinerii valorii de mediu ridicate a terenurilor agricole (protecţia biodiversităţii, protecţia apei, protecţia solului, reducerea emisiilor poluante şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice).

Citește mai departe...


Invitație de participare nr. 8356 din 17.02.2016

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

„FLORI DE DOR PENTRU MAMA”

Cod CPV - 79953000-9 – Servicii de organizare de festivaluri

Prin prezenta, autoritatea contractantă Municipiul Caracal, cu sediul în Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10, judeţul Olt, telefon 0249/511384, fax 0249/517516, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , invită toţi operatorii economici interesaţi să depună ofertă de preţ pentru selecţie, în vederea încheierii unui contract având drept obiect realizarea Spectacolului Omagial, dedicat Zilei de 8 Martie "FLORI DE DOR PENTRU MAMA”, cod CPV - 79953000-9 – Servicii de organizare de festivaluri, constând în organizarea de evenimente cultural-artistice în data de 8 Martie 2016.

Citește mai departe...


Anunt public de incadrare

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului)

Descarca anuntSistemul de plata online Ghiseul.ro

Începând cu anul 2013 GUVERNUL ROMÂNIEI și Primăria Municipiului Caracal - Serviciul Impozite și Taxe Locale au implementat posibilitatea achitării on-line a taxelor și impozitelor prin Internet într-un mediu total securizat, utilizând un card bancar valabil emis de orice bancă prin site-ul www.ghiseul.ro operat de Centrul Național pentru Managementul Societății Informaționale.
 
Persoanele fizice pot achita toate obligațiile fiscale datorate bugetului local prin site-ul www.ghiseul.ro după obținerea credențialului (nume utilizator și parola).
În acest sens, vă invităm cu actul de identitate la sediul Serviciului Impozite și Taxe Locale din str. Cuza Vodă, Nr. 8 pentru a ridica pe loc datele de access pentru plata online a taxelor și impozitelor. Aceste date sunt confidențiale și vă sfătuim să nu le divulgați altor persoane. Dacă totuși le veți comunica altor persoane (rude apropriate), în scopul de a efectua plăți pentru Dumneavoastră, răspunderea pentru divulgarea datelor vă aparține în totalitate. 
 
Pentru plățile efectuate online prin Ghiseul.ro către bugetul local, contribuabilii nu plătesc nici un comision.

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live