Procedura Selectie Parteneri nr. 16717 din 04.05.2017 - Primaria Caracal


Procedura Selectie Parteneri nr. 16717 din 04.05.2017

RAPORTUL PROCEDURII DE 
SELECŢIE A PARTENERULUI
   PROIECT POCU, Axa prioritara 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii. Obiectivul specific: OS 4.2 ”Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate”.

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live