Anunt de Informare si Consultare Publica nr. 26503 din 07.07.2017 - Primaria Caracal


Anunt de Informare si Consultare Publica nr. 26503 din 07.07.2017

ANUNT DE INFORMARE SI CONSULTARE PUBLICA
  în baza prevederilor din legea nr.52/2003, republicata privind transparenta decizionala în administratia publica
PRIVIND INTENTIA DE A IMPLEMENTA URMATORUL  PROIECT ÎN CADRUL
Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5. Îmbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1. Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, Obiectiv Specific. Impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale  /Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii în ce prive?te  Aria prioritara 3 a SUERD “Promovarea culturii ?i a turismului, a contactelor directe între oameni”
RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA SI DOTAREA  MUZEULUI DE ETNOGRAFIE  HAGIESCU MIRISTE   ÎN VEDEREA VALORIFICARII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”

Descarca Anunt

Descarca Fisa Imobil

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live