PROGRAMULUI NAŢIONAL DE CADASTRU ŞI CARTE FUNCIARĂ - Primaria Caracal


PROGRAMULUI NAŢIONAL DE CADASTRU ŞI CARTE FUNCIARĂ

În vederea  desfăşurării   PROGRAMULUI NAŢIONAL DE CADASTRU ŞI CARTE FUNCIARĂ  (CADASTRU GRATUIT),   proprietarii de terenuri extravilane de pe raza municipiului Caracal sunt rugaţi să depună la Primăria Municipiului  Caracal,  Compartimentul Registrul Agricol, Fond Funciar, Cadastru,  următoarele documente:

-         O copie după actele de proprietate ale terenurilor(Titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, sentinţă civilă, certificat de moştenitor, contract de donaţie, contract de schimb etc.),

-         O copie după actul de identitate al proprietarului.

Termenul limită pentru depunerea actelor solicitate este  31 octombrie 2017.

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live