Anunt Rezultate Evaluare - Primaria Caracal


Anunt Rezultate Evaluare

Rezultate evaluare 
     privind intentia de selectare a partenerilor in vederea constituirii unui parteneriat necesar depunerii unui proiect pe Programul Operational Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Cererea de proiecte CP1/2017 – “Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai putin dezvoltate”, Obiectivul Specific 2.2: Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.

Publicarea rezultatelor evaluării conform anexelor 5 și 6.

Descarca Proces verbal

Descarca grila de evaluare si selectare a ofertantilor 1

Descarca grila de evaluare si selectare a ofertantilor 2

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live