Anunt Selectie Parteneri nr.37148 din 11.09.2017 - Primaria Caracal


Anunt Selectie Parteneri nr.37148 din 11.09.2017

ANUNŢ 
REZULTAT  SELECŢIE PARTENERI
ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020 (POCA)
    în conformitate cu prevederile :
  • Art. (28) și (29) din OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile articolului 34, alin. (6), (7) și (8) din Hotărârea nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ghidul Orientări Generale privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020;
  • Ghidul Solicitantului Condiții Specifice – Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Cererea de proiecte CP1/2017 – “Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai putin dezvoltate”, Obiectivul Specific 2.2: Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.

Descarca Anunt

Descarca Raport

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live