Informare acordare autorizatii temporare - Primaria Caracal


Informare acordare autorizatii temporare

Informare     acordare     autorizatii     temporare     -   produse    de  protectie    a  plantelor    -  pentru combaterea daunatorilor    Phyllotreta   spp.si Phylloides  spp. la rapita

          Ca  urmare   a  adresei   nr.   11232  / 23.05.2018   a  Ministerului   Agriculturii    si  Dezvoltarii  Rurale,   va informam  ca, in conformitate cu prevederile art.53 al Regularnentului (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piata a produselor  de  protectie a  plantelor si de  abrogare   a  Directivelor    791117/CEE   si  911414/CEE   ale Consiliului, la solicitarea  Asociatiilor   de Producatori  Agricoli  si a Asociatiei  Producatorilor   de Seminte,  Romania a notificat  Comisia Europeana   privind  plasarea pe piata  pentru  o perioada   de maxim  90 de zile a urmatoarelor produse: MODESTO 480  FS  (400  gil  Clotianidin  + 80  g/l  Beta-ciflutrin),  NUPRID  AL 600 FS (600 gil Imidacloprid), pentru combaterea daunatorilor de sol (Phyllotreta  spp.si  Phylloides   spp.), la cultura  de rapita insamantate  in toamna anului 2018:

Descarca

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live