Anunt Selectie Parteneri nr.39704 din 29.08.2018 - Primaria Caracal


Anunt Selectie Parteneri nr.39704 din 29.08.2018

ANUNȚ SELECȚIE PARTENER

      În conformitate cu prevederile:

  • O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
  • HG  nr. 93/2016  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ghidului solicitantului  - cererea de proiecte  CP 10/2018 elaborată în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020,
UAT  Municipiul Caracal anunță organizarea procedurii de selecție a unui partener interesat pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente implementării proiectului ce va fi finanțat prin CP10/2018.

Descarca Anunt

Descarca Procedura

Descarca Anexe

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National