ANUNȚ PRELUNGIRE CONTRACTE ÎNCHIRIERE LOCUINȚE TIP A.N.L - Primaria Caracal


ANUNȚ PRELUNGIRE CONTRACTE ÎNCHIRIERE LOCUINȚE TIP A.N.L

ANUNȚ PRELUNGIRE CONTRACTE
ÎNCHIRIERE LOCUINȚE TIP A.N.L
      Pentru prelungirea contractelor de închiriere a locuințelor ANL, se vor depune următoarele documente;
  • Solicitare scrisă vizată de către Serviciul ITL;
  • Copii ale actelor de identitate pentru toți membrii familiei (copie buletine, certificate de naștere);
  • Adeverință de la Asociația de proprietari (CAO - ADPP), că nu figurați cu debite la cheltuielile de întreținere;
  • Venitul net și brut al familiei pe ultimele 12 luni (adeverință de venit, cupon alocație sau ajutor de șomaj după caz);
  • Declarație pe propria răspundere notarială că nu dețineți locuință proprietate personală (soț și soție / copii majori).

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National