Hotărâri Consiliul Local 2019 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Hotărâri Consiliul Local 2019

HCLnr.17/07.02.2019 REFERITOR LA: îndreptarea unor erori materiale survenite în cuprinsul Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 15/31.01.2019 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public “ADMINISTRAREA PIEŢELOR ŞI TÂRGULUI SĂPTĂMÂNAL CARACAL”.

HCLnr.16/31.01.2019 REFERITOR LA: repartizarea și utilizarea excedentului realizat în anii precedenți pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare și funcționare la nivelul U.A.T. municipiul Caracal.

HCLnr.15/31.01.2019 REFERITOR LA: înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public “ADMINISTRAREA PIEŢELOR ŞI TÂRGULUI SĂPTĂMÂNAL CARACAL”.
Modificata prin:
HCLnr.17/31.01.2019

HCLnr.14/31.01.2019 REFERITOR LA: desființarea Serviciului Public de interes local “ADMINISTRAȚIA PIEŢELOR ŞI TÂRGULUI SĂPTĂMÂNAL CARACAL”.

HCLnr.13/31.01.2019 REFERITOR LA: închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 250.00 mp ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal situat în Caracal, str. Intrarea Vornicul Ureche nr. 6, Județul Olt.

HCLnr.12/31.01.2019 REFERITOR LA: aprobarea bugetului și a calendarului principalelor acţiuni de promovare aferente Planului de marketing al Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Municipiul Caracal în anul 2019.

HCLnr.11/31.01.2019 REFERITOR LA: calendarul principalelor manifestări cultural artistice în anul 2019.

HCLnr.10/31.01.2019 REFERITOR LA: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat la nivelul municipiului Caracal începând cu anul şcolar 2019-2020.

HCLnr.09/31.01.2019 REFERITOR LA: aprobarea cotizației U.A.T. Municipiul Caracal către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  „ROMANAŢI SERV” pentru anul 2019.

HCLnr.08/31.01.2019 REFERITOR LA: aprobarea noilor tarife și taxe pentru activitățile serviciilor publice de salubrizare și administrare a domeniului public și privat practicate în municipiul Caracal, prestate de către societatea A.D.P.P. Caracal S.R.L..

HCLnr.07/31.01.2019 REFERITOR LA: aprobarea utilizării excedentului bugetar din anii precedenți al unor Ordonatori Terțiari de Credite de pe raza U.A.T. Municipiul Caracal.

HCLnr.06/31.01.2019 REFERITOR LA: înlocuirea Anexei la H.C.L. nr. 115/31.10.2017, privind renunţarea dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile, teren şi construcţii situate în comuna Deveselu, strada Aviatorilor, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal.

HCLnr.05/31.01.2019 REFERITOR LA: încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, respectiv,  modificarea unor repartiţii la solicitarea beneficiarilor.

HCLnr.04/31.01.2019 REFERITOR LA: atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

HCLnr.03/31.01.2019 REFERITOR LA: aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice pentru îndeplinirea funcției de administrator de condominii în Municipiul Caracal.

Proces verbal din 14.01.2019

HCLnr.02/14.01.2019 REFERITOR LA: acoperirea temporară a golurilor de casă din secțiunea de funcționare ca sursă de finanțare din bugetul local în sumă de 200.000 lei, din excedentul bugetului local al Municipiului Caracal pe anul 2018.

HCLnr.01/14.01.2019 REFERITOR LA: aprobarea sumelor necesare pentru implementarea proiectului „TRANSPARENŢĂ, ETICĂ ŞI INTEGRITATE PRIN PARTENERIAT SOCIAL”.

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National