Campanie De Prevenire In Domeniul Prevenirii si Stingerii Incendiilor - Primaria Caracal


Campanie De Prevenire In Domeniul Prevenirii si Stingerii Incendiilor

CAMPANIE DE PREVENIRE ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI STINGERII INCENDIILOR

CONFORM ADRESEI I.S.U. M.BASARAB AL JUDEŢULUI OLT nr.3016652/15.06.2016

 

- Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 195 din 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, este interzisă arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. Nerespectarea acestei prevederi legale se sancţionează cu amendă contravenţională al cărei cuantum este cuprins între 3000 - 6000 lei pentru persoane fizice şi respectiv între 25.000 – 50.000 lei persoane juridice.

-Conform Ordin Comum nr.1381/2006 al Ministerului, pădurilor şi dezvoltării rurale  respectiv al Ministerului Mediului art.1alin2 pct.5 arderea miriştilor şi resturilor vegetale pe terenul arabil este permisă doar cu acordul autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

-Conform Hotărârii Guvernului României nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, efectuarea unor lucrări de arderi a resturilor vegetale fără întrunirea condiţiilor legale şi, respectiv, fără luarea măsurilor de evitare a propagării la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei.

 

-Este interzisă arderea miriştilor şi resturilor vegetale de pe terenurile arabile şi a vegetaţiei pajiştilor permanente conform Ordinului comun al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării rurale, Ministerului Mediului nr.352/636/54/2015;

-Conform OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale PSI art.97 alin.4 arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii şi se execută pe baza permisului de lucru cu focul eliberat de primar.

-Este interzisă utilizarea focului deschis şi arderea miriştilor, vegetaţiei uscate, resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi altor materiale combustibile fără obţinerea permisului de lucru cu focul de la Primăria Municipiului Caracal şi luarea tuturor măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi.

-În condiţiile în care se obţin aprobările cerute de legislaţia în vigoare, arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi: în condiţii meteorologice fără vânt, parcelarea miriştii în suprafeţe de maxim 10 ha, izolarea zonei de ardere faţă de căile de comunicaţii, construcţii, instalaţii, fond forestier, desfăşurarea arderii pet imp de zi, asigurarea substanţelor de stingere necesare pentru suprafeţe mai mici de 5 ha, respectiv pentru suprafeţe mai mari de 5 ha asigurarea  unei cisterne cu apă, plug, mijloace de tractare şi a personalului de deservire;

• focul deschis nu se foloseşte în locuri cu pericol de incendiu, în apropierea locuintelor, a anexelor gospodãresti, lângã depozitele de furaje, pe câmpuri şi mirişti în apropierea pãdurilor, precum şi în interiorul acestora.

 În niciun caz focul deschis nu se lasă nesupravegheat;

• proprietarii sau administratorii de păduri, indiferent de forma de proprietate, au obligaţia de a instrui şi supraveghea pe cei care desfăşoară activităţi în pădure  privind fumatul sau folosirea focul deschis;

• este interzisă arderea materialelor de orice natură, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale pe timp de vânt. Distanţele minime de siguranţă la care se poate face focul sunt: 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie, gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc; 50 m faţă de materialele combustibile sau clădiri; 100 m faţă de depozite de furaje; 200 m faţă de liziera pădurii;

• păstraţi o rezervă de apă lângă locul unde aţi făcut focul, pentru a-l putea stinge imediat în cazul în care aţi considerat că este pericol de a se extinde;

• faceţi focul doar în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile,faceţi focul numai numai pe timp de zi şi supravegheaţi permanent arderea;

• anunţaţi orice incendiu la numărul de telefon 112 

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live