Informaţii PUG/PUZ/PUD - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Sedinta din data de 30.08.2018 a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a municipiului Caracal

       Ordinea de zi a sedintei din data de 30.08.2018 ora 11:00 

Analiza a studiului de oportunitate întocmit în vederea emiterii Avizului de Oportunitate pentru modificarea prevederilor documentatiilor de amenajarea teritoriului si de urbanism aprobate, conform Legii nr. 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Legii nr. 350/2001, privind urbanismul si amenajarea teritoriului modificata si completata precum si a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ordinul nr. 233/2016 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, astfel:

1. Obtinere Aviz de Oportunitate în vederea initierii documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal(P.U.Z) si Regulament Local De Urbanism(R.L.U.) aferent în vederea realizarii investitiei “ Extindere locuinta parter pe intrarea Noua NR.12, municipiul Caracal, judetul Olt”, investitor Stan Noni

2. Obtinere Aviz de Oportunitate în vederea initierii documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal(P.U.Z) si Regulament Local De Urbanism(R.L.U.) aferent în vederea realizarii investitiei “Locuinte colective in regim de inaltime P+4E cu echipamente de interes public la parter pe str. Iancu Jianu nr.7 si nr. 11, municipiul Caracal, judetul Olt”, investitori Luca Roxana, Luca Remus Dacian si str. Iancu Jianu nr.11 Dumitrescu Flaviu Teodor, Dumitrescu Diana Madalina 

3. Obtinere Aviz de Oportunitate în vederea initierii documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal(P.U.Z) si Regulament Local de Urbanism(R.L.U.) aferent în vederea realizarii investitiei “ Spatiu comercial pe b-dul Antonius Caracalla nr.43A, municipiul Caracal, judetul Olt”, investitori Apipie Daniel si Apipie Elena
4. Obtinere Aviz de Oportunitate în vederea initierii documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal(P.U.Z) si Regulament Local De Urbanism(R.L.U.) aferent în vederea realizarii investitiei “Extindere si schimbare destinatie din locuinta in spatiu comercial si spatiu depozitare, str. Elena Doamna Nr. 5, municipiul Caracal, judetul Olt”, investitor Voicu Aurel.

5. Obtinere Aviz de Oportunitate în vederea initierii documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal(P.U.Z) si Regulament Local de Urbanism(R.L.U.) aferent în vederea realizarii investitiilor “ Sala pentru spectacole, expozitii, festivitati si servicii comerciale- C.F. nr.55298", "Amenajare parcare- C.F. nr.55250" si "Amenajare terasa acoperita - C.F. nr. 55300" pe str. Piata Victoriei nr.14 municipiul Caracal, judetul Olt, investitori SC COBRALI 2000 SRL, SC PARC SA

6. Obtinere Aviz de Oportunitate în vederea initierii documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal(P.U.Z) si Regulament Local de Urbanism(R.L.U.) aferent în vederea realizarii investitiei “ SKID GPL pe strada 1 Decembrie 1918 NR.18, municipiul Caracal, judetul Olt”, ”, investitor SC DOLGAS SRLSedinta din data de 14.06.2018 a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a municipiului Caracal

       Ordinea de zi a sedintei din data de 14.06.2018 ora 11:00
  I.  Analiza si propunere de avizare a unor documentatii complete, Planuri Urbanistice Zonale si Regulamente Locale de Urbanism aferente acestora si a unui Plan Urbanistic de Detaliu, parti scrise si desenate, inclusiv    acorduri/avize/studii de fundamentare, în vederea fundamentarii avizului arhitectului-sef conform Legii nr. 350/2001, privind urbanismul si amenajarea teritoriului modificata si completata precum si a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ordinul nr. 233/2016 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru:
  • Realizarea investitiei „Centru Social Multifunctional pentru Persoane Vârstice amplasat pe strada Gheorghe Doja nr.62, municipiul Caracal, judetul Olt”, beneficiar U.A.T. Municipiul Caracal;
  • Realizarea investitiei “Locuinta parter si garaj auto pe b-dul Antonius Caracalla nr. 77, municipiul Caracal, judetul Olt”, investitori Ciugulea Adrian si d-nei Ciugulea Rodica; 
  II. Analiza a studiului de oportunitate întocmit în vederea emiterii Avizului de Oportunitate pentru modificarea prevederilor documentatiilor de amenajarea teritoriului si de urbanism aprobate, conform Legii nr. 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Legii nr. 350/2001, privind urbanismul si amenajarea teritoriului modificata si completata precum si a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ordinul nr. 233/2016 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, astfel: 
  • Obtinere Aviz de Oportunitate în vederea initierii documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal(P.U.Z) si Regulament Local de Urbanism(R.L.U.) aferent acestuia pentru “Schimbare destinatie din camin nefamilisti în hotel”, generat de imobilul din intravilan strada Romanitei nr. 8, municipiul Caracal, judetul Olt, investitor SC ROMANITA SA.


Sedinta din data de 14.03.2018 a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a municipiului Caracal

           Ordinea de zi a sedintei din data de 14.03.2018  ora 11 a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a municipiului Caracal:
  I.analiza si propunere de avizare a unor documentatii complete, Planuri Urbanistice Zonale si Regulamente Locale de Urbanism aferente acestora si a unui Plan Urbanistic de Detaliu, parti scrise si desenate, inclusiv    acorduri/avize/studii de fundamentare, în vederea fundamentarii avizului arhitectului-sef, pentru:
       a) Realizarea investitiei  "”Schimbare destinatie din magazie in spalatorie auto si amenajare birou, strada Pop Ion nr. 11B, municipiul Caracal, judetul Olt", beneficiar Vilceanu Liviu-Adrian;
    b) Realizarea „Extinderii  intravilanului municipiului   Caracal,  în scopul  modernizarii, extinderii fabricii  de productie  a produselor din carne” Municipiul Caracal, strada Constantin Dobrogeanu Gherea nr.105, judetul Olt  si  extravilan, T14+15 P50, 51, 54, 55, judetul Olt, investitor S.C. MALINA LUX SRL;
       c) Realizarea investitiei  “Locuinta Parter amplasata pe strada Feroviarului Nr. 3, municipiul Caracal, judetul Olt”, beneficiari Andrei Danut Florin si Andrei Ionela Claudia.
  II.analiza si propunere de emitere a studiului de oportunitate în vederea emiterii Avizului de Oportunitate în vederea initierii documentatiei de urbanism pentru :
       a)Plan Urbanistic Zonal(P.U.Z) si Regulament Local de Urbanism(R.L.U.) aferent în vederea realizarii investitiei “Locuinta parter si garaj auto pe b-dul Antonius Caracalla nr. 77, municipiul Caracal, judetul Olt”, investitori Ciugulea Adrian si d-nei Ciugulea Rodica.
       b)Plan Urbanistic Zonal(P.U.Z) si Regulament Local de Urbanism(R.L.U.) aferent în vederea realizarii investitiei „Centru Social Multifunctional pentru Persoane Vârstice, amplasat pe strada Gheorghe Doja nr.62, municipiul Caracal, judetul Olt”.
       c)Plan Urbanistic Zonal(P.U.Z) si Regulament Local de Urbanism(R.L.U.) aferent în vederea realizarii investitiei  “ Locuinta P+1E, amenajari exterioare si împrejmuire teren pe strada Tirgul Nou nr.55, municipiul Caracal, judetul Olt”.

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National