Informaţii PUG/PUZ/PUD - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 19.12.2018, orele 11

Ordinea de zi a ședinței din data de 19.12.2018  ora 11 a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a municipiului Caracal:
          1.Analiza si propunere de avizare a documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) si Regulament Locale de Urbanism (R.L.U.) afferent, in vederea realizarii investitiei “Locuinte colective in regim de inaltime P+4E cu echipamente de interes public la parter pe str. Iancu Jianu nr. 7 si nr. 11, Municipiul Caracal, judetul Olt”; investitori: Luca Roxana, Luca Remus Dacian, Dumitrescu Flaviu Teodor, Dumitrescu Diana Madalina.
00-Raportul informarii si consultarii publicului
MEMORIU
REGULAMENT DE URBANISM
U.0 INCADRARE IN ZONA
U.1 SITUATIA EXISTENTA - PLAN DE SITUATIE
U.2 SITUATIA PROPUSA - REGLEMENTARI
U.3 SITUATIA PROPUSA - REGIMUL JURIDIC
U.4 SITUATIA PROPUSA - PERSPECTIVE
U.5 SITUATIA PROPUSA - PERSPECTIVE

          2.Analiza si propunere de avizare a documentatiei de urbanism Plan urbanistic Zonal (P.U.Z.) si Regulament Locale de Urbanism (R.L.U.) afferent, in vederea realizarii investitiei “Sala pentru spectacole, expozitii, festivitati si servicii comerciale – CF nr. 55298”, “Amenajare parcare – CF nr. 55250” si “Amenajare terasa acoperita – CF nr. 55300” pe strada Piata Victoriei nr. 14, Municipiul Caracal, judetul Olt; investitori: SC COBRALI 2000 SRL, SC PARC SA.
00-Raportul informarii si consultarii publicului
MEMORIU
REGULAMENT DE URBANISM
U.01 INCADRARE IN JUDET
U.02 DATE GENERALE AMPLASAMENT
U.03 INCADRARE IN ZONA
U.04 EXTRAS PUG CARACAL-ZONIFICARE FUNCTIONALA
U.05 EXTRAS PUG CARACAL-ZONA ISTORICA PROTEJATA
U.06 RIDICARE TOPOGRAFICA
U.07 REGLEMENTARI - PLAN DE SITUATIE GENERAL
U.10 REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE FUNCTIONALA
U.11 REGLEMENTARI EDILITARE - UTILITATI
U.11 REGLEMENTARI - SITUATIA PROPUSA
U.12 ILUSTRARE VOLUMETRICA PROPUSA
U.12 REGLEMENTARI URBANISTICE - REGIM JURIDIC
U.13 ILUSTRARE VOLUMETRICA PROPUSA
U.14 ILUSTRARE VOLUMETRICA PROPUSA
U.15 ILUSTRARE VOLUMETRICA PROPUSA
U.16 ILUSTRARE VOLUMETRICA PROPUSA
U.17 ILUSTRARE VOLUMETRICA PROPUSASedinta din data de 14.03.2018 a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a municipiului Caracal

           Ordinea de zi a sedintei din data de 14.03.2018  ora 11 a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a municipiului Caracal:
  I.analiza si propunere de avizare a unor documentatii complete, Planuri Urbanistice Zonale si Regulamente Locale de Urbanism aferente acestora si a unui Plan Urbanistic de Detaliu, parti scrise si desenate, inclusiv    acorduri/avize/studii de fundamentare, în vederea fundamentarii avizului arhitectului-sef, pentru:
       a) Realizarea investitiei  "”Schimbare destinatie din magazie in spalatorie auto si amenajare birou, strada Pop Ion nr. 11B, municipiul Caracal, judetul Olt", beneficiar Vilceanu Liviu-Adrian;
    b) Realizarea „Extinderii  intravilanului municipiului   Caracal,  în scopul  modernizarii, extinderii fabricii  de productie  a produselor din carne” Municipiul Caracal, strada Constantin Dobrogeanu Gherea nr.105, judetul Olt  si  extravilan, T14+15 P50, 51, 54, 55, judetul Olt, investitor S.C. MALINA LUX SRL;
       c) Realizarea investitiei  “Locuinta Parter amplasata pe strada Feroviarului Nr. 3, municipiul Caracal, judetul Olt”, beneficiari Andrei Danut Florin si Andrei Ionela Claudia.
  II.analiza si propunere de emitere a studiului de oportunitate în vederea emiterii Avizului de Oportunitate în vederea initierii documentatiei de urbanism pentru :
       a)Plan Urbanistic Zonal(P.U.Z) si Regulament Local de Urbanism(R.L.U.) aferent în vederea realizarii investitiei “Locuinta parter si garaj auto pe b-dul Antonius Caracalla nr. 77, municipiul Caracal, judetul Olt”, investitori Ciugulea Adrian si d-nei Ciugulea Rodica.
       b)Plan Urbanistic Zonal(P.U.Z) si Regulament Local de Urbanism(R.L.U.) aferent în vederea realizarii investitiei „Centru Social Multifunctional pentru Persoane Vârstice, amplasat pe strada Gheorghe Doja nr.62, municipiul Caracal, judetul Olt”.
       c)Plan Urbanistic Zonal(P.U.Z) si Regulament Local de Urbanism(R.L.U.) aferent în vederea realizarii investitiei  “ Locuinta P+1E, amenajari exterioare si împrejmuire teren pe strada Tirgul Nou nr.55, municipiul Caracal, judetul Olt”.

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National