Anunţ 17.11.2017 - Primaria Caracal


Anunţ 17.11.2017

          In  data de 23.11.2017 ora 1100 se desfasoara sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a municipiului Caracal, constituita conform HCL nr. 27/31.08.2016.
Scopul şedinţei este de analiză a studiilor de oportunitate întocmite în vederea emiterii  Avizului de Oportunitate pentru modificarea prevederilor documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism aprobate, conform Legii nr. 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare, conform Legii nr. 350/2001, privind urbanismul si amenajarea teritoriului modificată şi completată precum şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ordinul nr. 233/2016 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, astfel:
 
1.Obtinere Aviz de Oportunitate în vederea iniţierii documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal(P.U.Z) şi Regulament Local de Urbanism(R.L.U.) aferent în vederea realizării investiţiei “Lucrari de construire, extindere si modernizare locuinta ”P+M”, Strada Olteniei nr.13, Municipiul Caracal, Judeţul Olt”, investitor Cirstoiu Doruta;
 
2.Obtinere Aviz de Oportunitate în vederea iniţierii documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal(P.U.Z) şi Regulament Local de Urbanism(R.L.U.) aferent în vederea în vederea “Extinderii intravilanului municipiului Caracal, judetul Olt, in scopul modernizarii, extinderii fabricii de productie a produselor din carne“, investitor SC MALINA LUX SRL.
 
3.Obtinere Aviz de Oportunitate în vederea iniţierii documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal(P.U.Z) şi Regulament Local de Urbanism(R.L.U.) aferent în vederea realizării investiţiei “ SKID GPL pe strada 1 Decembrie 1918 nr.18, Municipiul Caracal, Judeţul Olt”, investitor S.C. DOLGAS S.R.L..

Descarca Anunt

 

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live