Informaţii PUG/PUZ/PUD - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Anuntarea intentiei de elaborare: “LOCUINȚĂ PARTER, GARAJ AUTO SI IMPREJMUIRE TEREN PE STRADA DECEBAL, NR. 148D, MUNICIPIULUI CARACAL, JUDETUL OLT”

INTENŢIE DE ELABORARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA PENTRU

LOCUINȚĂ PARTER, GARAJ AUTO SI IMPREJMUIRE TEREN PE STRADA DECEBAL, NR. 148D,
MUNICIPIULUI CARACAL, JUDETUL OLT  

ARGUMENTARE: Tema-program a documentației este de a ridica intredicția temporara de construire pentru amplasarea de constructii si amenajari cu character definitiv pe parcela în suprafață de 857.00 mp care a generat Studiul de Oportunitate, situata în partea de vest a municipiului Caracal, cu deschidere la aleea de acces ce face lagatura cu  str. Decebal. Se propun reguli de ocupare a terenului, de amplasare a construcției propuse- locuinta individuala cu regim de inaltime P cu anexa garaj- fata de limitele terenului, și de amplasare a amenajărilor aferente constructiei, cu studierea cailor de acces.

INIŢIATOR: CENTEA IONEL DANIEL

ELABORATOR: S.C. ANGELA BUȘCĂ ARCHITECTURE S.R.L., carh. Urb. (RUR) ANGELA BUȘ

Descarca anunt
STUDIU DE OPORTUNTATE
U0 -  INCADRAREA IN ZONA
U1 SITUATIA EXISTENTA - PLAN DE SITUATIE
U2 CONCEPT PROPUS - PLAN DE SITUATIEAnuntarea intentiei de elaborare: “HALE CU DESTINATIA SERVICE AUTO, STR. MARASTI NR.82 SI STR. MARASTI NR.84 DIN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEȚUL OLT”

 INTENŢIE DE ELABORARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA PENTRU

HALE CU DESTINATIA SERVICE AUTO, STR. MARASTI NR.82 SI STR. MARASTI NR.84
DIN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEȚUL OLT

ARGUMENTARE: se solicita schimbarea funcțiunii existente si trecerea imobilelor din subzona Li1-subzona locuințelor individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri in ansambluri preponderent rezidențiale, in M1-subzona mixta destinata locuințelor individuale si colective mici si serviciilor. Pe parcela situata la nr. 82 pe str. Mărăști exista o construcție cu funcțiunea de locuința P+1 si doua anexe P. Se propune păstrarea construcției cu funcțiunea de locuința si a unei anexe gospodărești, si reconversia unei anexe existente in spațiu pentru service auto.  Parcela situata la nr. 84 pe str. Mărăști este libera de construcții si se propune realizarea de construcții noi cu funcțiunea de service auto: o clădire principala cu regim de înălțime P+1 si o construcție anexa cu regim de înălțime P.

INIŢIATOR: DINU IOANA, DINU IONEL

ELABORATOR: S.C. ETALON S.R.L., arh. RUR SEVERICA MITRACHE

Descarca anunt
STUDIU DE OPORTUNITATE
U0 INCADRAREA IN ZONA
U1 SITUATIA EXISTENTA
U2  CONCEPT PROPUS - PLAN DE SITUATIEAnuntarea intentiei de elaborare “ SALĂ PENTRU SPECTACOLE, EXPOZIŢII, FESTIVITĂŢI ŞI SERVICII COMERCIALE- C.F. NR.55298", "AMENAJARE PARCARE- C.F. NR.55250" SI "AMENAJARE TERASĂ ACOPERITĂ - C.F. NR. 55300" PE STR. PIATA VICTORIEI NR.14 MUNICIPIUL CARACAL,

       INTENŢIE DE ELABORARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA PENTRU

“ SALĂ PENTRU SPECTACOLE, EXPOZIŢII, FESTIVITĂŢI ŞI SERVICII COMERCIALE- C.F. NR.55298", "AMENAJARE PARCARE- C.F. NR.55250" SI "AMENAJARE TERASĂ ACOPERITĂ - C.F. NR. 55300" PE STR. PIATA VICTORIEI NR.14 MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT

ARGUMENTARE: CONSTRUIREA A DOUA LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+4E CU ECHIPAMENTE DE INTERES PUBLIC LA PARTER.

- INIŢIATOR:  SC COBRALI 2000 SRL, SC PARC SA

- ELABORATOR:  S.C. ARHI STIL CONCEPT S.R.L, ARH. URB. Ionescu Aurel-Lazar

Descarca anunt

Studiu de oportunitate

U11-Concept propusAnuntarea intentiei de elaborare “EXTINDERE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATIU COMERCIAL SI SPATIU DEPOZITARE, STR. ELENA DOAMNA NR. 5, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

INTENŢIE DE ELABORARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA PENTRU

“EXTINDERE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATIU COMERCIAL SI SPATIU DEPOZITARE,

STR. ELENA DOAMNA NR. 5, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

ARGUMENTARE: PE PARCELA STUDIATA EXISTA O CONSTUCTIE P+1, IN SUPRAFATA CONSTRUITA DE 52.00 MP, AVAND FUNCTIUNEA DE LOCUIRE. SE DORESTE SCHIMBAREA DESTINATIEI ACESTEI CONSTRUCTII, DIN  LOCUINTA IN SPATIU COMERCIAL SI SPATIU DEPOZITARE, SI EXTINDEREA ACESTEIA CU O CONSTRUCTIE AVAND FUNCTIUNEA DE SPATIU COMERCIAL, SC = 96.00 MP, SI REGIM DE INALTIME PARTER.

  • INIŢIATOR: VOICU AUREL
  • ELABORATOR: S.C. SM GENERAL INVEST S.R.L., ARH. URB. ANGELA BUȘCĂ

Descarca Anunt

Studiu de Oportunitate

U2-CONCEPT PROPUS

 


Anuntarea intentiei de elaborare “ SPAŢIU COMERCIAL PE B-DUL ANTONIUS CARACALLA NR.43A, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

INTENŢIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA PENTRU

“ SPAŢIU COMERCIAL PE B-DUL ANTONIUS CARACALLA NR.43A, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

ARGUMENTARE: PARCELA ARE O FORMA NEREGULATA SE PROPUNE UN STUDIU DE OPORTUNITATE CARE URMARESTE MODIFICAREA CONDITIILOR DE CONSTRUIRE: FUNCTIUNI ADMISE, REGIM DE CONSTRUIRE, INALTIMEA MAXIMA ADMISA, DISTANTELE MINIME FATA DE LIMITELE PARCELEI, POT, CUT PENTRU CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PE B-DUL ANTONIUS CARACALLA

  • INIŢIATOR:  APIPIE DANIEL SI APIPIE ELENA
  • ELABORATOR: S.C. ETALON S.R.L., ARH. URB. ANGELA BUȘCĂ

Descarca Anunt

Studiu de Oportunitate

U2-CONCEPT PROPUS

 

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National