Informaţii PUG/PUZ/PUD - Primaria Caracal


Anunțarea intenției de elaborare: Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia, pentru Locuință strada Marțișorului nr 5, municipiul Caracal, județul Olt

INTENŢIE DE ELABORARE
Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia, pentru
Locuință strada Marțișorului nr 5, municipiul Caracal, județul Olt

ARGUMENTARE: Prin Certificatul de Urbanism nr. 363 /09.08.2019 emis de Primaria Municipiului Caracal, se condiționează realizarea de investiții pentru imobilul din str. Mărțișorului nr. 5 de elaborarea unui Studiu de oportunitate în vederea inițierii Planului Urbanistic Zonal, si Regulamentului Local de Urbanism aferent, și stabilirea condițiilor de construibilitate pentru realizarea investiției de locuință individuala și anexă. Imobilul situat în str. Mărțișorului nr. 5 se afla in subzona Li3 – locuințe individuale și colective mici, cu maxim P+2 niveluri, în zona de restructurare. Se va propune încadrarea imobilelor în subzona Li3-c, și se propun reglementări noi cu privire la retrageri față de aliniament și banda de construibilitate, fața de limitele laterale ale terenului.
INIŢIATOR:            CRANTEA VICTOR ADRIAN, CRANTEA NICOLATE
ELABORATOR:     S.C. ANGELA BUSCA ARCHITCTURE S.R.L.

Descarca anunt
STUDIU DE OPORTUNITATE
U0 - INCADRAREA IN ZONA
U0.1 - INCADRAREA IN PUG
U1 - SITUATIA EXISTENTA
U2 - CONCEPT PROPUS

 Anunțarea intenției de elaborare: Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia pentru Sala de fitness, pe str. Pop Ion nr 11B, Municipiul Caracal, Judetul Olt

 INTENŢIE DE ELABORARE
 Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia pentru
Sala de fitness, pe str. Pop Ion  nr 11B, Municipiul Caracal, Judetul Olt

ARGUMENTARE: se reglementează condițiile in care se poate construi pe terenul aferent parcelei cu numărul cadastral 55832, in suprafață de 2373 mp, situat in subzona Li3 – Locuințe individuale si colective mici, cu maxim P+2 niveluri, in zone de restructurare, pentru realizarea investiției Sala de fitness; in baza CU nr. 66/04.03.2020, s-a elaborat un Studiu de oportunitate in vederea inițierii unui Plan Urbanistic Zonal pentru: derogare privind interdicția temporara de construire si anularea traseului prezumtiv al drumului de acces stabilite prin PUG al municipiului Caracal in zona studiata, modificarea condițiilor de amplasare reglementate prin documentații de urbanism in vigoare cu privire la funcțiune si retrageri fata de limitele terenului, parcela având dimensiuni si o forma neregulata.
INIŢIATOR:            VLAD MARIAN
ELABORATOR:     SC ANGELA BUSCA ARCHITECTURE SRL, SPECIALIST RUR: arh.urb. Bușcă Angela Cristina (DZ0G5)

Descarca anunt
STUDIU DE OPORTUNITATE
U0 - INCADRAREA IN PUG
U1 - INCADRAREA IN ZONA
U2 - SITUATIA EXISTENTA
U3 - CONCEPT PROPUS
U3.1 - CONCEPT PROPUS - DETALIUAnunțarea intenției de elaborare: Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia, pentru Locuință pe Bulevardul Antonius Caracalla, nr.131B, mun. Caracal, jud. Olt

 INTENŢIE DE ELABORARE

 Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia pentru

Locuință pe Bulevardul Antonius Caracalla, nr.131B, mun. Caracal, jud. Olt

ARGUMENTARE: se reglementează condițiile in care se poate construi pe terenul aferent parcelei cu numărul cadastral 52334, in suprafață de 417 mp, pentru realizarea investițieiLocuința individuala si anexa; in baza CU nr. 96/30.04.2020, s-a elaborat un Studiu de oportunitate in vederea inițierii unui Plan Urbanistic Zonal pentru modificarea condițiilor de amplasare reglementate prin documentații de urbanism in vigoare cu privire la retragerile fata de limitele terenului, parcela situata in orașul vechi având dimensiuni si o forma neregulata care nu se înscriu in prevederile RLU aferent PUG al municipiului Caracal.

INIŢIATOR:            FLOREA PAULA ILEANA SI FLOREA STELIAN MIHAIL 

ELABORATOR:     SC ANGELA BUSCA ARCHITECTURE SRL, SPECIALIST RUR: arh.urb. Bușcă Angela Cristina (DZ0G5)

Descarca anunt
STUDIU DE OPORTUNITATE
U0 - INCADRAREA IN ZONA
U0.1 - INCADRAREA IN PUG
U1 - SITUATIA EXISTENTA
U2 - CONCEPT PROPUSAnunțarea intenției de elaborare: Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia, pentru Locuință strada Marțișorului nr 5, municipiul Caracal, județul Olt

INTENŢIE DE ELABORARE

 Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia, pentru

Locuință strada Marțișorului nr 5, municipiul Caracal, județul Olt

ARGUMENTARE: Prin Certificatul de Urbanism nr. 363 /09.08.2019 emis de Primaria Municipiului Caracal, se condiționează realizarea de investiții pentru imobilul din str. Mărțișorului nr. 5 de elaborarea unui Studiu de oportunitate în vederea inițierii Planului Urbanistic Zonal, siRegulamentului Local de Urbanism aferent, și stabilirea condițiilor de construibilitate pentru realizarea investiției de locuință individuala și anexă-garaj. Imobilul situat în str. Mărțișorului nr. 5 se afla in subzona Li3 – locuințe individuale și colective mici, cu maxim P+2 niveluri, în zona de restructurare. Se va propune încadrarea imobilelor în subzona Li3-c, și se propun reglementări noi cu privire la retrageri față de aliniament și banda de construibilitate, și fața de limitele laterale ale terenului.

INIŢIATOR:            CRANTEA VICTOR ADRIAN, CRANTEA NICOLATE

ELABORATOR:     S.C. ANGELA BUSCA ARCHITCTURE S.R.L.

 

Descarca anunt
STUDIU DE OPORTUNITATE
U0 - INCADRAREA IN ZONA
U0.1 - INCADRAREA IN PUG
U1 - SITUATIA EXISTENTA
U2 - CONCEPT PROPUSAnuntarea intentiei de elaborare: “Construire locuințe colective mici P+2E si locuințe semicolective mici P+1E” str. Primaverii nr. 14, municipiul Caracal, judetul Olt

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

 Plan Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiţiei

“Construire locuințe colective mici P+2E si locuințe semicolective mici P+1E”

str. Primaverii nr. 14, municipiul Caracal, judetul Olt

Inițiator: S.C. ODEN PREMIUM PROPERTIES S.R.L.

Elaborator: S.C. SUPLEX PROIECT SRL si  BIROU INDVIDUAL DE ARHITECTURA - CONSTANTIN PORUMBACU, specialist RUR (DE)

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII

asupra documentației PUD

 • expusăpe pagina de internet a Primăriei Municipiului Caracal:
 • secțiunea Informații PUZ/PUD - etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare
 • secțiunea Informații PUZ/PUD - etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare                                                                     
 • disponibilăla sediul Primăriei Municipiului Caracal
 • str.Piața Victoriei nr. 10, Compartiment Documentații de urbanism, publicitate stradală
 • în perioada 01.10.2019 - 16.10.2019 între orele 8:30 ÷ 12:30 (zile lucrătoare)

Descarca anunt

Mai multe articole...

 1. Anuntarea intentiei de elaborare: Echipamente de interes public – Centru de afaceri pe str. Cuza Voda, nr.9, Municipiul Caracal, județul Olt
 2. Anuntarea intentiei de elaborare: Parcelare a imobilelor situate pe strada Craiovei nr. 175 si nr. 177 pentru construire locuințe precum si realizarea locuința si anexa gospodăreasca pe strada Decebal nr. 148D, in municipiul Caracal, jud. Olt
 3. Anuntarea intentiei de elaborare: Locuința P+1, Garaj auto, amenajări exterioare si împrejmuire, Municipiul Caracal, Strada Tirgul Nou, nr.55, județul Olt
 4. Anuntarea intentiei de elaborare: LOCUINȚĂ PE BULEVARDUL ANTONIUS CARACALLA, NR.131B, MUN. CARACAL, JUD. OLT
 5. Anuntarea intentiei de elaborare: "Desființare anexa parter si construire sala pentru spectacole, expoziții, festivități si servicii comerciale, Strada Rahovei nr 1A, Municipiul Caracal, Jud. Olt"
 6. Anuntarea intentiei de elaborare:“SALA PENTRU SPECTACOLE, EXPOZITII, FESTIVITATI SI SERVICII COMERCIALE” MUNICIPIUL CARACAL, STRADA PIATA VICTORIEI NR.35A, JUDETUL OLT
 7. Anuntarea intentiei de elaborare: “LOCUINȚĂ PARTER, GARAJ AUTO SI IMPREJMUIRE TEREN PE STRADA DECEBAL, NR. 148D, MUNICIPIULUI CARACAL, JUDETUL OLT”
 8. Anuntarea intentiei de elaborare: “HALE CU DESTINATIA SERVICE AUTO, STR. MARASTI NR.82 SI STR. MARASTI NR.84 DIN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEȚUL OLT”
 9. Anuntarea intentiei de elaborare "SCHIMBARE DESTINATIE DIN CAMIN NEFAMILISTI IN HOTEL” 10.05.2018
 10. Anuntarea intentiei de elaborare "Locuinta parter si garaj auto" 23.04.2018

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National