Informaţii PUG/PUZ/PUD - Primaria Caracal


Anunţarea intenţiei de elaborare 19.05.2017

INTENŢIE DE ELABORARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

“ SKID GPL PE STRADA 1 DECEMBRIE 1918 NR.18, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

ARGUMENTARE:     INITIATORUL DOREŞTE AMPLASAREA UNEI INSTALATII DE  DISTRIBUTIE GPL – SKID MONOBLOC CU UN REGIM DE INALTIME DE P, CABINA OPERATOR, SI ZID DE PROTECTIE  INTR-O ZONA PROTEJATA, SI IN INCINTA UNUI IMOBIL MONUMENT ISTORIC, ÎN CARE, CONFORM R.L.U. AFERENT P.U.G. AL MUNICIPIULUI CARACAL, FUNCŢIUNEA ESTE PENTRULOCUINTE SI NU STATIILOR DE ALIMENTARE CU CARBURANTI

Descarca AnuntAnunţarea intenţiei de elaborare 03.02.2017

         INTENŢIE DE ELABORARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

“CREŞĂ MUNICIPALĂ AMPLASATĂ PE STRADA RAHOVEI NR. 45A, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

ARGUMENTARE: INITIATORUL DOREŞTE REALIZAREA UNEI CREŞE INTR-O ZONA ÎN CARE IN PREVEDERILE R.L.U. AFERENT P.U.G. AL MUNICIPIULUI CARACAL FUNCŢIUNEA ESTE PENTRU SERVICII COMERCIALE SI NU PENTRU SERVICII DE ÎNVĂTĂMÂNT.

INIŢIATOR: U.A.T. MUNICIPIUL CARACAL

PUBLICUL

ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI

privind intenţia de elaborare a

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

“CREŞĂ MUNICIPALĂ AMPLASATĂ PE STRADA RAHOVEI NR. 45A, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

 În perioada 03.02.2017-08.02.2017

Descarca AnuntAnunţarea intenţiei de elaborare 02.02.2017

               INTENŢIE DE ELABORARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

 “ LOCUINTA PARTER SI DEMISOL PARTIAL PE STRADA GHERGHE DOJA NR.34B, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

ARGUMENTARE: INITIATORUL  DOREŞTEREALIZAREA UNEI LOCUINTE PARTER SI DEMISOL PARTIAL. CARATERISTICILE PARCELEI, ZONA ÎN CARE SE REGĂSEŞTE IMPUN REALIZAREA UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL.

INIŢIATOR: DUMITRESCU FLAVIU TEODOR

PUBLICUL

ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI

privind intenţia de elaborare a

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

“ LOCUINTA PARTER SI DEMISOL PARTIAL PE STRADA GHERGHE DOJA NR.34B, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

În perioada 03.02.2017-08.02.2017

Descarca AnuntINTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

INTENŢIE DE ELABORARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

„LOCUINŢĂ S+P+1E, JUDEŢUL OLT,MUNICIPIUL CARACAL, STR. RECONSTRUCŢIEI, NR.38A”

BENEFICIARUL: STOENESCU CONSTANTIN ŞI STOENESCU MARIA.  PROPUN  EXECUTAREA UNEI LOCUINŢE „S+P+1E” 

 

INTENŢIE DE ELABORARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

" SCHIMBARE DESTINATIE DIN MAGAZIE IN SPALATORIE AUTO SI AMENAJARE BIROU,STRADA POP ION  NR. 11B, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT"

BENEFICIARUL: VILCEANU LIVIU ADRIAN.  PROPUNE  SCHIMBARE DESTINATIE DIN MAGAZIE IN SPALATORIE AUTO SI AMENAJARE BIROU

 


INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

             INTENŢIE DE ELABORARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

„LOCUINŢE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII, JUDEŢUL OLT,MUNICIPIUL CARACAL, STR. DRAGOŞ VODĂ NR.2C

ARGUMENTARE: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE PROPUNE  EXECUTAREA UNEI IMOBIL S+P+4E” CU 54 DE UNITĂŢI  LOCATIVE (8 APARTAMENTE CU O CAMERĂ, 34 APARTAMENTE CU DOUĂ CAMERE, 8 APARTAMENTE CU TREI CAMERE) CU O SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ DE 926,90 MP., SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ DESFĂŞURATĂ DE 4612,00 MP. 

Descarca Anunt

 

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live