Informaţii PUG/PUZ/PUD - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Anuntarea intentiei de elaborare "SCHIMBARE DESTINATIE DIN CAMIN NEFAMILISTI IN HOTEL” 10.05.2018

         INTENŢIE DE ELABORARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA PENTRU

 “SCHIMBARE DESTINATIE DIN CĂMIN NEFAMILIŞTI ÎN HOTEL”,

GENERAT DE IMOBILULDININTRAVILAN CUNR CADASTRAL 54929, STRADA ROMANIŢEI NR. 8, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT

ARGUMENTARE: PE STRADAROMANIŢEI NR. 8 EXISTĂ O CONSTRUCŢIE CU DESTINAŢIA INIŢIALĂ DE CĂMIN NEFAMILIŞTI. PENTRU REVIGORAREA ECONOMICĂ A IMOBILULUI PROPRIETARUL DOREŞTE SCHIMBAREA FUNCŢIUNII ÎN HOTEL.

Descarca Anunt

Studiu de Oportunitate

U12-CONCEPT PROPUS

 

 

 


Anuntarea intentiei de elaborare "Locuinta parter si garaj auto" 23.04.2018

               INTENŢIE DE ELABORARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

 “LOCUINTA PARTER SI GARAJ AUTO PE B-DUL ANTONIUS CARACALLA NR. 77, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”,

GENERAT DE IMOBILULDININTRAVILAN CUNR CADASTRAL 54803, B-DUL ANTONIUS CARACALLA NR. 77, 

Descarca Anunt

MEMORIU S.O

S.O. CIUGULEA ADRIAN

U0 INCADRARE IN ZONA

U1 SITUATIE EXISTENTA

U2 REGLEMENTARI PROPUNERE

 


Anuntarea intentiei de elaborare "Centru social multifunctional" 23.04.2018

INTENŢIE DE ELABORARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

„CENTRU SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE, AMPLASAT PE STRADA GHEORGHE DOJA NR.62, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT” GENERAT DE IMOBILULDIN STRADA GHEORGHE DOJA NR.62, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT, 

Descarca Anunt

STUDIU OPORTUNITATE

U0 INCADRARE IN ZONA

U1 SITUATIE EXISTENTA

U2 REGLEMENTARI PROPUNERE

 


Anunţarea intenţiei de elaborare 03.02.2017

         INTENŢIE DE ELABORARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

“CREŞĂ MUNICIPALĂ AMPLASATĂ PE STRADA RAHOVEI NR. 45A, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

ARGUMENTARE: INITIATORUL DOREŞTE REALIZAREA UNEI CREŞE INTR-O ZONA ÎN CARE IN PREVEDERILE R.L.U. AFERENT P.U.G. AL MUNICIPIULUI CARACAL FUNCŢIUNEA ESTE PENTRU SERVICII COMERCIALE SI NU PENTRU SERVICII DE ÎNVĂTĂMÂNT.

INIŢIATOR: U.A.T. MUNICIPIUL CARACAL

PUBLICUL

ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI

privind intenţia de elaborare a

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

“CREŞĂ MUNICIPALĂ AMPLASATĂ PE STRADA RAHOVEI NR. 45A, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

 În perioada 03.02.2017-08.02.2017

Descarca AnuntAnunţarea intenţiei de elaborare 02.02.2017

               INTENŢIE DE ELABORARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

 “ LOCUINTA PARTER SI DEMISOL PARTIAL PE STRADA GHERGHE DOJA NR.34B, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

ARGUMENTARE: INITIATORUL  DOREŞTEREALIZAREA UNEI LOCUINTE PARTER SI DEMISOL PARTIAL. CARATERISTICILE PARCELEI, ZONA ÎN CARE SE REGĂSEŞTE IMPUN REALIZAREA UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL.

INIŢIATOR: DUMITRESCU FLAVIU TEODOR

PUBLICUL

ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI

privind intenţia de elaborare a

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

“ LOCUINTA PARTER SI DEMISOL PARTIAL PE STRADA GHERGHE DOJA NR.34B, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

În perioada 03.02.2017-08.02.2017

Descarca Anunt

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live