Anunţarea intenţiei de elaborare 16.11.2017 - Primaria Caracal


Anunţarea intenţiei de elaborare 16.11.2017

INTENŢIE DE ELABORARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

“ SKID GPL PE STRADA 1 DECEMBRIE 1918 NR.18, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

ARGUMENTARE:     INITIATORUL DOREŞTE AMPLASAREA UNEI INSTALATII DE  DISTRIBUTIE GPL – SKID MONOBLOC CU UN REGIM DE INALTIME DE P, CABINA OPERATOR, SI ZID DE PROTECTIE  INTR-O ZONA PROTEJATA, SI IN INCINTA UNUI IMOBIL MONUMENT ISTORIC, ÎN CARE, CONFORM R.L.U. AFERENT P.U.G. AL MUNICIPIULUI CARACAL, FUNCŢIUNEA ESTE PENTRULOCUINTE SI NU STATIILOR DE ALIMENTARE CU CARBURANTI

INIŢIATOR: S.C. DOLGAS SRL

PUBLICUL

ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI

privind intenţia de elaborare a

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

“ SKID GPL PE STRADA 1 DECEMBRIE 1918 NR.18, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”, 

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live