Anunt INTENŢIE DE ELABORARE Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism CLADIRE CU DESTINATIE MIXTA: BIROU, SPATIU TEHNIC SI CAFE-BAR - Primaria Caracal


Anunt INTENŢIE DE ELABORARE Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism CLADIRE CU DESTINATIE MIXTA: BIROU, SPATIU TEHNIC SI CAFE-BAR

INTENŢIE DE ELABORARE

 Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia, pentru investitia

SPALATORIE AUTO cu program non-stop, cu 6 posturi acoperite, 2 posturi descoperite, si

CLADIRE CU DESTINATIE MIXTA: BIROU, SPATIU TEHNIC SI CAFE-BAR pentru clienții spălătoriei auto

ARGUMENTARE: Prin Certificatul de Urbanism nr. 316 din 23.07.2019 emis de Primăria Municipiului Caracal in scopul realizării investiției „Spălătorie auto cu program non-stop, cu 6 posturi acoperite, 2 posturi descoperite si clădire cu destinație mixta: birou, spațiu tehnic si cafe-bar pentru clienții spălătoriei auto”, se solicita elaborarea unui Studiu de oportunitate in vederea inițierii Planului Urbanistic Zonal. Imobilul cu nr. cad. 52372, in suprafața de 1535mp este situat in str. Craiovei nr. 178, in subzona M1 -  Subzona  mixta  destinata locuințelor individuale si colective mici si serviciilor;si parțial in subzona Li3- locuințe individuale si colective mici, cu maxim P+2 niveluri in zone de restructurare. In subzona M1 funcțiunile, altele decât locuirea, sunt admise numai cu îndeplinirea unor condiții care sa asigure respectarea normelor de igiena si sănătate referitoare la zonele de locuit. In subzona Li3 terenurile sunt afectate de interdicție temporara de construire pentru amplasarea de construcții si amenajări cu caracter definitiv la o adâncime mai mare de 50m de aliniament si de traseele prezumtive ale drumurilor de acces in interiorul cvartalelor, pana la elaborarea de PUZ pentru fiecare cvartal delimitat de străzile existente. Se solicita ridicarea interdicției de construire in vederea realizării investiției si derogări privind distanta fata de aliniament

 

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National