Informaţii PUG/PUZ/PUD - Primaria Caracal


DEZBATERE PUBLICĂ ÎN DATA DE 16.02.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL 
     DATA ANUNŢULUI 16.01.2017    
 
ORGANIZEAZĂ DEZBATERE PUBLICĂ
ÎN DATA DE 16.02.2017, ORA 12:00
În baza prevederilor art.7 alin. 9 din legea nr. 52/2003, republicată, 
privind transparenta decizionala in administratia publica
PRIVIND: PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE NR. 02 DIN 11.01.2017 REFERITOR LA: 
„Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru "Locuinţă P+M, str. Pârâului nr. 32,   municipiul Caracal, Judeţul Olt"  generat de imobilul din strada  Pârâului nr. 32"     
INIŢIATOR: PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL
LOCAŢIA: CARACAL, STRADA PIAŢA VICTORIEI NR. 10, ETAJ 1,  SALA DE ŞEDINŢE

Descarca AnuntDEZBATERE PUBLICĂ ÎN DATA DE 16.02.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL 
     DATA ANUNŢULUI 16.01.2017    
 
ORGANIZEAZĂ DEZBATERE PUBLICĂ
ÎN DATA DE 16.02.2017,  ORA 12:30
În baza prevederilor art.7 alin. 9 din legea nr. 52/2003, republicată, 
privind transparenta decizionala in administratia publica
PRIVIND:   PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE NR. 01 DIN 11.01.2017 REFERITOR LA:
„Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru "Obţinerea autorizaţiei de construire pentru locuinţă, strada Reconstrucţiei nr. 38A, municipiul Caracal, judeţul Olt" generat de imobilul din strada Reconstrucţiei nr. 38A şi zona cuprinsă între Mircea Vodă, Rahovei, Reconstructiei, Grigore Alexandrescu"            
INIŢIATOR:  PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL
LOCAŢIA: CARACAL, STRADA PIAŢA VICTORIEI NR. 10, ETAJ 1,  SALA DE ŞEDINŢE

Descarca AnuntPLANULUI URBANISTIC ZONAL(P.U.Z) SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM(R.L.U.) DIN 31.10.2016

PLANULUI URBANISTIC ZONAL(P.U.Z) ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM(R.L.U.) AFERENT

IN VEDEREA

" OBŢINERII AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU LOCUINŢĂ,

STRADA RECONSTRUCŢIEI  NR. 38A, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT" PLANULUI URBANISTIC ZONAL(P.U.Z) ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM(R.L.U.) DIN 18.05.2016

PLANULUI URBANISTIC ZONAL (P.U.Z) ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) AFERENT IN VEDEREA REALIZARII INVESTITIEI " LOCUINŢĂ P+M, STR. PÂRÂULUI NR. 32, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT" 

Descarca AnuntImagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live