Informaţii PUG/PUZ/PUD - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI DIN 16.05.2018

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

„CENTRU SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE, AMPLASAT PE STRADA GHEORGHE DOJA NR.62, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT” GENERAT DE IMOBILULDIN STRADA GHEORGHE DOJA NR.62, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT

Anunt PROPUNERI PRELIMINARE

0 - INCADRARE

1 - SITUATIA EXISTENTA

2 - REGLEMENTARI

3 - ECHIPARE

4 - PROP TEREN

MEMORIU PUZ CENTRU SOCIAL

REGULAMENT PUZ CENTRU SOCIALCONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI DIN 11.05.2018

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

“LOCUINTA PARTER SI GARAJ AUTO PE B-DUL ANTONIUS CARACALLA NR. 77, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”,

GENERAT DE IMOBILUL DIN INTRAVILAN CU NR CADASTRAL 54803, B-DUL ANTONIUS CARACALLA NR. 77

Anunt PROPUNERI PRELIMINARE

MEMORIU

REGULAMENT

STUDIU DE INSORIRE

U0 - INCADRAREA IN ZONA

U1 - SITUATIA EXISTENTA - PLAN DE SITUATIE

U2-SITUATIA PROPUSA- REGLEMENTARI

U3 - SITUATIA PROPUSA -PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR 

U4 - PERSPECTIVECONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM DIN 07.02.2018

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

EXTINDERII  INTRAVILANULUI MUNICIPIULUI   CARACAL,  INSCOPUL  MODERNIZARII,EXTINDERIIFABRICII  DE PRODUCTIE  APRODUSELORDINCARNE”

MUNICIPIUL CARACAL,STRADACONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA NR.105,JUDETULOLT

MUNICIPIUL CARACAL,EXTRAVILAN, T14+15 P50, 51, 54, 55,JUDETULOLTPROPUNERI CE VOR FI SUPUSE ATENTIEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM, IN DATA DE 19.04.2017, P.U.Z. ŞI R.L.U. “LOCUINTA PARTER SI DEMISOL PARTIAL PE STRADA GHERGHE DOJA NR.34B, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

PROPUNERI CE VOR FI SUPUSE ATENTIEI COMISIEI TEHNICE DE

AMENAJAREATERITORIULUI SI URBANISM, IN DATA DE 19.04.2017,

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT ACESTUIAÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

“ LOCUINTA PARTER SI DEMISOL PARTIAL PE STRADA GHERGHE DOJA NR.34B, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

INIŢIATOR: DUMITRESCU FLAVIU TEODOR

ELABORATOR: SC ETALON SRL – ARH. SEVERICA MITRACHECONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI DIN 13.03.2017

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT ACESTUIAÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

“ LOCUINTA PARTER SI DEMISOL PARTIAL PE STRADA GHERGHE DOJA NR.34B, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

INIŢIATOR: DUMITRESCU FLAVIU TEODOR

ELABORATOR: SC ETALON SRL – ARH. SEVERICA MITRACHE

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National