CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI DIN 11.05.2018

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

“LOCUINTA PARTER SI GARAJ AUTO PE B-DUL ANTONIUS CARACALLA NR. 77, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”,

GENERAT DE IMOBILUL DIN INTRAVILAN CU NR CADASTRAL 54803, B-DUL ANTONIUS CARACALLA NR. 77

Anunt PROPUNERI PRELIMINARE

MEMORIU

REGULAMENT

STUDIU DE INSORIRE

U0 - INCADRAREA IN ZONA

U1 - SITUATIA EXISTENTA - PLAN DE SITUATIE

U2-SITUATIA PROPUSA- REGLEMENTARI

U3 - SITUATIA PROPUSA -PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR 

U4 - PERSPECTIVE