Informaţii PUG/PUZ/PUD - Primaria Caracal


Proiect hotarare nr.50 din 10.03.2017 privind aprobarea documentatiilor de urbanism

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL
DATA ANUNŢULUI  10.03.2017
 
ORGANIZEAZĂ DEZBATERE PUBLICĂ
ÎN DATA DE 12.04.2017,  ORA 12:30
În baza prevederilor art.7 alin. 9 din legea nr. 52/2003, republicată,
privind transparenta decizionala in administratia publica
PRIVIND: PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE NR. 50 DIN 10.03.2017 REFERITOR LA:
„Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru " Supraetajare şi extindere spaţiu comercial, Intrarea Buzeşti nr. 16,   municipiul Caracal, judeţul Olt", beneficiar MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L generat de imobilul din Intrarea Buzeşti nr. 16
INIŢIATOR:  PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL
LOCAŢIA: CARACAL, STRADA PIAŢA VICTORIEI NR. 10, ETAJ 1,  SALA DE ŞEDINŢE

Proiect nr. 50/10.03.2017 REFERITOR LA: „Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru" Supraetajare şi extindere spaţiu comercial, Intrarea Buzeşti nr. 16, municipiul Caracal, judeţul Olt", beneficiar MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L generat de imobilul din Intrarea Buzeşti nr. 16.Proiect hotarare nr. 01 din 11.01.2016 privind aprobarea documentatiilor de urbanism

 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL 
     DATA ANUNŢULUI 16.01.2017    
 
ORGANIZEAZĂ DEZBATERE PUBLICĂ
ÎN DATA DE 16.02.2017,  ORA 12:30
În baza prevederilor art.7 alin. 9 din legea nr. 52/2003, republicată, 
privind transparenta decizionala in administratia publica
PRIVIND:   PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE NR. 01 DIN 11.01.2017 REFERITOR LA:
„Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru "Obţinerea autorizaţiei de construire pentru locuinţă, strada Reconstrucţiei nr. 38A, municipiul Caracal, judeţul Olt" generat de imobilul din strada Reconstrucţiei nr. 38A şi zona cuprinsă între Mircea Vodă, Rahovei, Reconstructiei, Grigore Alexandrescu"            
INIŢIATOR:  PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL
LOCAŢIA: CARACAL, STRADA PIAŢA VICTORIEI NR. 10, ETAJ 1,  SALA DE ŞEDINŢE

Descarca Anunt

Proiect nr. 01/11.01.2017 REFERITOR LA: „Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru "Obţinerea autorizaţiei de construire pentru  locuinţă, strada Reconstrucţiei nr. 38A, municipiul Caracal, judeţul Olt" generat de imobilul din strada Reconstrucţiei  nr. 38A şi zona cuprinsă între Mircea Vodă, Rahovei, Reconstructiei, Grigore Alexandrescu"
 


Plan Urbanistic Zonal(PUZ) 22.03.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL 

     DATA ANUNŢULUI   22.03.2017

ORGANIZEAZĂ DEZBATERE PUBLICĂ 

ÎN DATA DE 20.04.2017,  ORA 12 30

În baza prevederilor art.7 alin. 9 din legea nr. 52/2003, republicată,
privind transparenta decizionala in administratia publica

 

PRIVIND:  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE NR. 55 DIN 22.03.2017 REFERITOR LA:

Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării investiţiei

“CREŞĂ MUNICIPALĂ AMPLASATĂ PE STRADA RAHOVEI NR. 45A, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”, beneficiar U.A.T. Municipiul Caracal, investitor Guvernul S.U.A., prin Ambasada Statelor Unite şi Biroul de Cooperare Militară

              

INIŢIATOR:  PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL

LOCAŢIA:CARACAL, STRADA PIAŢA VICTORIEI NR. 10, ETAJ 1,  SALA DE ŞEDINŢE

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ :

·     TRANSMITĂ SOLICITĂRILE DE ÎNSCRIERE LA CUVÂNT

·      PARTICIPE  LA DEZBATEREA PUBLICĂ

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului: Constantinescu Elena Daniela, asistent în cadrul Primăriei municipiul Caracal, Piaţa Victoriei nr.10,  telefon 0249 511384- interior 140,  e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Transmiterea solicitărilor de înscriere la cuvânt, a recomandărilor privind actul normativ: vor fi transmise la sediul Primăriei Municipiului Caracal, Str.Piaţa Victoriei Nr. 8, Ghişeu Unic(birou 4). Timpul alocat luării cuvântului de către o persoană  nu trebuie să depăşească 10 minute.

Proiectul de act normativ poate fi consultat: în format electronic la 

http://www.primariacaracal.ro/proiecte-de-hotarari-supuse-dezbaterii-publice sau  

http://www.primariacaracal.ro/informatii-pug-puz-pud/96-informatii-puz-pud-in-faza-de-dezbatere-aprobare/etapa-aprobari sau în format letricla sediul Primăriei Municipiului Caracal, Str.Piaţa Victoriei Nr. 8, Ghişeu Unic(birou 4).

Publicitate:  minuta dezbaterii publice, recomandarile scrise, versiunea imbunatatită ale proiectului de act normativ, precum si versiunea finala adoptata a actului normativ vor fi afişate la avizierul Primăriei municipiului  Caracal, Piaţa Victoriei nr. 10(curte interioară) şi la adresa de http://www.primariacaracal.ro.

Descarca documente

Anunt

Plan urbanistic zonalProiect hotarare nr. 02 din 11.01.2016 privind aprobarea documentatiilor de urbanism

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL 
     DATA ANUNŢULUI 16.01.2017    
 
ORGANIZEAZĂ DEZBATERE PUBLICĂ
ÎN DATA DE 16.02.2017, ORA 12:00
În baza prevederilor art.7 alin. 9 din legea nr. 52/2003, republicată, 
privind transparenta decizionala in administratia publica
PRIVIND: PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE NR. 02 DIN 11.01.2017 REFERITOR LA: 
„Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru "Locuinţă P+M, str. Pârâului nr. 32,   municipiul Caracal, Judeţul Olt"  generat de imobilul din strada  Pârâului nr. 32"     
INIŢIATOR: PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL
LOCAŢIA: CARACAL, STRADA PIAŢA VICTORIEI NR. 10, ETAJ 1,  SALA DE ŞEDINŢE

Descarca Anunt

Proiect nr. 02/11.01.2017 REFERITOR LA: „Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru "Locuinţă P+M, str. Pârâului nr. 32,   municipiul Caracal, Judeţul Olt"  generat de imobilul din strada  Pârâului nr. 32"


Proiect hotarare privind aprobarea documentatiilor de urbanism

Proiectului de hotărâre nr. 82 din 05.04.2016 referitor la: „Aprobarea documentaţiilor de urbanism:plan urbanistic zonal(puz) şi regulament local de urbanism(rlu) în vederea realizării investiţiei „locuinţe pentru tineri destinate închirierii,  judeţul olt, municipiul caracal, str. Dragoş vodă nr. 2c"

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live