Informaţii PUG/PUZ/PUD - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiect hotarare nr.25 din 25.01.2019 privind aprobarea documentatiei de urbanism

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL
DATA ANUNŢULUI 25.01.2019

ORGANIZEAZĂ DEZBATERE PUBLICĂ
ÎN DATA DE 25.02.2019, ORA 9:30

În baza prevederilor art.7 alin. 9 din legea nr. 52/2003, republicată,
privind transparenta decizionala in administratia publica

PRIVIND: PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 25 DIN 25.01.2019 REFERITOR LA:
APROBAREA DOCUMENTAŢIILOR DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL(PUZ) ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM(RLU) AFERENT, ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI “LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+4E CU ECHIPAMENTE DE INTERES PUBLIC LA PARTER PE STR. IANCU JIANU NR.7 SI NR. 11, MUNICIPIUL CARACAL, JUDETUL OLT”, INVESTITORI LUCA REMUS DACIAN, LUCA ROXANA, DUMITRESCU FLAVIU TEODOR, DUMITRESCU DIANA MADALINA

INIŢIATOR: PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL
LOCAŢIA: CARACAL, STRADA PIAŢA VICTORIEI NR. 10, ETAJ 1, SALA DE ŞEDINŢE

Descarca anunt

Proiect de hotărâre nr. 25 din 25.01.2019 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei  “Locuinte colective in regim de inaltime p+4e cu echipamente de interes public la parter pe str. Iancu Jianu nr.7 si nr. 11, municipiul Caracal, judetul Olt”, investitori Luca Remus Dacian, Luca Roxana, Dumitrescu Flaviu Teodor, Dumitrescu Diana MadalinaProiect hotarare nr.07 din 15.01.2019 privind aprobarea documentatiei de urbanism

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL 

     DATA ANUNŢULUI   15.01.2019           

ORGANIZEAZĂ DEZBATERE PUBLICĂ

ÎN DATA DE 18.02.2019,  ORA 12:30

În baza prevederilor art.7 alin. 9 din legea nr. 52/2003, republicată,
privind transparenta decizionala in administratia publica

PRIVIND:   PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE NR. 07 DIN 15.01.2019 REFERITOR LA:

APROBAREA DOCUMENTAŢIILOR DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL(PUZ) ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM(RLU) AFERENT, ÎN VEDEREAREALIZĂRII INVESTIŢIEI  “SALĂ PENTRU SPECTACOLE, EXPOZIȚII, FESTIVITĂȚI SI SERVICII COMERCIALE- C.F. NR.55298", "AMENAJARE PARCARE- C.F. NR.55250" ȘI "AMENAJARE TERASĂ ACOPERITĂ - C.F. NR. 55300" PE STR. PIAȚA VICTORIEI NR.14 MUNICIPIUL CARACAL, JUDEȚUL OLT“,  INVESTITORI S.C. COBRALI 2000 S.R.L SI S.C. PARC S.A.

INIŢIATOR:  PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL

LOCAŢIA: CARACAL, STRADA PIAŢA VICTORIEI NR. 10, ETAJ 1,  SALA DE ŞEDINŢE

Descarca anunt

Proiect de hotarare nr.07/15.01.2019 REFERITOR LA: aprobarea  documentatiilor   de   urbanism    Plan   Urbanistic  Zonal(PUZ)   si Regulament Local  de  Urbanism(RLU) aferent,  in  vederea   realizarii   investitiei   "Sala  pentru  spectacole, expozitii,    festivitati  si  servicii   comerciale - C.F.  Nr.55298",   "Amenajare  Parcare - C.F.  Nr.55250"  si "Amenajare  terasa  acoperita - C.F.  Nr.  55300"  pe  str.  Piata  Victoriei  Nr.14  Municipiul  Caracal,  Judetul Olt, investitori S.C. COBRALI 2000  S.R.L si S.C. PARC  S.A.Proiect hotarare nr.90 din 26.04.2018 privind aprobarea documentatiei de urbanism

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL 

DATA ANUNŢULUI 26.04.2018

ORGANIZEAZĂ DEZBATERE PUBLICĂ

ÎN DATA DE 29.05.2018, ORA 12:30

În baza prevederilor art.7 alin. 9 din legea nr. 52/2003, republicată,
privind transparenta decizionala in administratia publica

PRIVIND:   PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE NR. 90 DIN 26.04.2018 REFERITOR LA:

Aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea„ Extinderii  intravilanului municipiului Caracal, înscopul  modernizăriiextinderii fabricii de producţie a produselor din carnmunicipiul Caracal, strada Constantin Dobrogeanu Gherea nr.105, judetul Olt şi  extravilan, T14+15 P50, 51, 54, 55, judetulOlt”, beneficiar S.C. MalinaLux S.R.L.

INIŢIATOR:  PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL

LOCAŢIA:CARACAL, STRADA PIAŢA VICTORIEI NR. 10, ETAJ 1,  SALA DE ŞEDINŢE

Descarca Anunt

Proiect nr. 90/26.04.2018 REFERITOR LA:„Aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea„ Extinderii intravilanului municipiului Caracal, înscopul modernizării, extinderii fabricii de producţie a produselor din carne municipiul Caracal, strada Constantin Dobrogeanu Gherea nr.105, judetul Olt şi extravilan, T14+15 P50, 51, 54, 55, judetulOlt”, beneficiar S.C. MalinaLux S.R.L.Proiect hotarare nr.89 din 26.04.2018 privind aprobarea documentatiei de urbanism

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL 

DATA ANUNŢULUI   26.04.2018

           

ORGANIZEAZĂ DEZBATERE PUBLICĂ

ÎN DATA DE 29.05.2018, ORA 12:30

În baza prevederilor art.7 alin. 9 din legea nr. 52/2003, republicată,
privind transparenta decizionala in administratia publica 

PRIVIND:   PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE NR. 89 DIN 26.04.2018 REFERITOR LA:

Aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu(PUD) pentru 

Locuinţă parter amplasată pe strada Feroviarului nr. 3, municipiul

Caracal judeţul Olt”, beneficiari Andrei Dănuţ Florin şi Andrei Ionela Claudia

INIŢIATOR:  PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL

LOCAŢIA:CARACAL, STRADA PIAŢA VICTORIEI NR. 10, ETAJ 1,  SALA DE ŞEDINŢE

Descarca Anunt

Proiect nr. 89/26.04.2018 REFERITOR LA: „Aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu(PUD) pentru“Locuinţă parter amplasată pe strada Feroviarului nr. 3, municipiul Caracal judeţul Olt”, beneficiari Andrei Dănuţ Florin şi Andrei Ionela ClaudiaProiect hotarare nr.88 din 26.04.2018 privind aprobarea documentatiei de urbanism

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL 

DATA ANUNŢULUI 26.04.2018

ORGANIZEAZĂ DEZBATERE PUBLICĂ

ÎN DATA DE 29.05.2018, ORA 12:30

În baza prevederilor art.7 alin. 9 din legea nr. 52/2003, republicată,
privind transparenta decizionala in administratia publica

PRIVIND:   PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE NR. 88 DIN 26.04.2018 REFERITOR LA:

Aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan  Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU)  în vederea realizării investiţiei "Schimbare destinatie din magazie in spalatorie auto si amenajare birou, strada Pop Ion nr. 11B, municipiul Caracal, judeţul Olt", beneficiar Vîlceanu Liviu-Adrian

INIŢIATOR:  PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL

LOCAŢIA:CARACAL, STRADA PIAŢA VICTORIEI NR. 10, ETAJ 1,  SALA DE ŞEDINŢE

Descarca Anunt

Proiect nr. 88/26.04.2018 REFERITOR LA:Aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării investiţiei "Schimbare destinatie din magazie in spalatorie auto si amenajare birou, strada Pop Ion nr. 11B, municipiul Caracal, judeţul Olt", beneficiar Vîlceanu Liviu-Adrian

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National