Informaţii PUG/PUZ/PUD - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 STUDIU DE FUNDAMENTARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA, PENTRU

“SCHIMBARE DESTINATIE DIN CĂMIN NEFAMILIŞTI ÎN HOTEL”,

GENERAT DE IMOBILULDININTRAVILAN CUNR CADASTRAL 54929, STRADA ROMANIŢEI NR. 8, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT

 

STUDIU DE CIRCULATIESTUDII DE FUNDAMENTARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA, PENTRU

“ SKID GPL PE STRADA 1 DECEMBRIE 1918 NR.18, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

STUDIU CIRCULATIE
STUDIU ISTORICSTUDII DE FUNDAMENTARE

STUDII DE FUNDAMENTARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT
ACESTUIA ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI
“LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+4E CU ECHIPAMENTE DE INTERES PUBLIC LA PARTER PE STR. IANCU JIANU NR.7 SI NR. 11, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

STUDIU CIRCULATIE
STUDIU GEOTEHNIC
STUDIU INSORIRE
STUDIU ISTORICSTUDII DE FUNDAMENTARE 08.11.2018

STUDII DE FUNDAMENTARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

 “SALĂ PENTRU SPECTACOLE, EXPOZIŢII, FESTIVITĂŢI ŞI SERVICII COMERCIALE- C.F. NR.55298", "AMENAJARE PARCARE- C.F. NR.55250" SI "AMENAJARE TERASĂ ACOPERITĂ - C.F. NR. 55300" PE STR. PIATA VICTORIEI NR.14 MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLTPLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA ÎN VEDEREA REALIZARII INVESTITIEI DIN 07.02.2018

PLAN URBANISTIC ZONAL SI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT
ACESTUIA ÎN VEDEREA REALIZARII INVESTITIEI
„EXTINDERII  INTRAVILANULUI MUNICIPIULUI   CARACAL,  IN SCOPUL  MODERNIZARII, EXTINDERII FABRICII  DE PRODUCTIE  A PRODUSELOR DIN CARNE”
MUNICIPIUL CARACAL, STRADA CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA NR.105,JUDETUL OLT
MUNICIPIUL CARACAL, EXTRAVILAN, T14+15 P50, 51, 54, 55,JUDETUL OLT

d3 - propus

Re 1 PLAN RETELE

STUDIU circulatie malina

STUDIU INFRASTRUCTURA-PUZ malina 0

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National