Informaţii PUG/PUZ/PUD - Primaria Caracal


STUDII DE FUNDAMENTARE

STUDII DE FUNDAMENTARE
PLAN URBANISTIC ZONAL SI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT
ACESTUIA ÎN VEDEREA REALIZARII INVESTITIEI
“LOCUINTA PARTER SI DEMISOL PARTIAL PE STRADA GHEORGHE DOJA NR. 34B, MUNICIPIUL CARACAL, JUDETUL OLT”


STUDII DE FUNDAMENTARE

STUDII DE FUNDAMENTARE
PLAN URBANISTIC ZONAL SI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT
ACESTUIA ÎN VEDEREA REALIZARII INVESTITIEI
“CRESA MUNICIPALA AMPLASATA PE STRADA RAHOVEI NR. 45A, MUNICIPIUL CARACAL, JUDETUL OLT”


Etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare

ANUNT

STUDIU TOPO

STUDIU ISTORIC ȘI ARHEOLOGIC

STUDIU DE FUNAMENTARE URBANISTIC

STUDIU DE FUNDAMENTARE ARHITECTURAL

STUDIU ECONOMIC

STUDIU GEOTEHNIC

STUDIU RETELELOR TEHNICO-EDILITARE

STUDIU DE CIRCULATII

 

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live