Informaţii PUG/PUZ/PUD - Primaria Caracal


STUDII DE FUNDAMENTARE

Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism în vederea realizării investiţiei

Sală pentru spectacole, expoziţii, festivităţi și servicii comerciale

str. Piata Victoriei nr. 35A, municipiul Caracal, judetul Olt

ANUNT PROPUNERI PRELIMINARE
01 - 0 -  STUDIU CIRCULATIEI
01 - 1 - DO - INCADRAREA IN ZONA
01 - 2 - D1 - STUDIU DE CIRCULATIE
02 - STUDIU GEOTEHNIC
03 - STUDIU ISTORIC - Piata Victoriei PUZSTUDIU DE FUNDAMENTARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA
ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

PUZ - EXTINDERE LOCUINTA PARTER PE INTRAREA NOUA NR.12, MUNICIPIUL CARACAL, JUDETUL OLT

STUDIU DE INSORIRESTUDII DE FUNDAMENTARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA
ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI
“EXTINDERE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATIU COMERCIAL SI SPATIU DEPOZITARE, STR. ELENA DOAMNA NR.5, MUNICIPIUL CARACAL, JUDETUL OLT”

 

01 - STUDIU DE INSORIRE
02 - STUDIU DE CIRCULATIE
02-A1 - INCADRAREA IN ZONA
02-A2 - STUDIU DE CIRCULATIE
STUDIU GEOTEHNIC

 STUDII DE FUNDAMENTARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA
ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI
“SPAŢIU COMERCIAL PE B-DUL ANTONIUS CARACALLA NR.43A, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

STUDIU DE INSORIRE
STUDIU ISTORIC
STUDIU DE CIRCULATIE
STUDIU GEOTEHNIC

 STUDIU DE FUNDAMENTARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA, PENTRU

“SCHIMBARE DESTINATIE DIN CĂMIN NEFAMILIŞTI ÎN HOTEL”,

GENERAT DE IMOBILULDININTRAVILAN CUNR CADASTRAL 54929, STRADA ROMANIŢEI NR. 8, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT

 

STUDIU DE CIRCULATIE

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National