Informaţii PUG/PUZ/PUD - Primaria Caracal


STUDII DE FUNDAMENTARE

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism

Hale cu destinația service auto, str. Mărăști nr.82 și str. Mărăști nr.84,municipiul Caracal, județul OltSTUDII DE FUNDAMENTARE

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

 Plan Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiţiei
“Construire locuințe colective mici P+2E si locuințe semicolective mici P+1E”
str. Primaverii nr. 14, municipiul Caracal, judetul OltSTUDII DE FUNDAMENTARE

Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism în vederea realizării investiţiei

Sală pentru spectacole, expoziţii, festivităţi și servicii comerciale

str. Piata Victoriei nr. 35A, municipiul Caracal, judetul Olt

ANUNT PROPUNERI PRELIMINARE
01 - 0 -  STUDIU CIRCULATIEI
01 - 1 - DO - INCADRAREA IN ZONA
01 - 2 - D1 - STUDIU DE CIRCULATIE
02 - STUDIU GEOTEHNIC
03 - STUDIU ISTORIC - Piata Victoriei PUZSTUDIU DE FUNDAMENTARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA
ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

PUZ - EXTINDERE LOCUINTA PARTER PE INTRAREA NOUA NR.12, MUNICIPIUL CARACAL, JUDETUL OLT

STUDIU DE INSORIRESTUDII DE FUNDAMENTARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA
ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI
“EXTINDERE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATIU COMERCIAL SI SPATIU DEPOZITARE, STR. ELENA DOAMNA NR.5, MUNICIPIUL CARACAL, JUDETUL OLT”

 

01 - STUDIU DE INSORIRE
02 - STUDIU DE CIRCULATIE
02-A1 - INCADRAREA IN ZONA
02-A2 - STUDIU DE CIRCULATIE
STUDIU GEOTEHNIC

 

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National