Taxa anuala pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor sau utilajelor destinate obtinerii de venituri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Taxa anuala pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor sau utilajelor destinate obtinerii de venituri

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/scadere

In termen de 30 de zile inclusiv de la data dobandirii, instrainarii, dezmembrarii, incetarii contractului de leasing, schimbarii domiciliului, a numelui si a prenumelui etc., proprietarul va depune o declaratie de impunere la care va anexa documente doveditoare.
Taxa se datoreaza doar pentru acele vehicule care utilizeaza infrastructura publica locala.

Termene de plata

Taxa se plateste in doua rate astfel:

       Rata I - pana la 31 martie inclusiv
       Rata II - pana la 30 septembrie, inclusiv.

Taxa pentru fiecare  se regaseste in Tabloul cuprinzand valorile impozabile pentru anul 2015, ca anexa  la  HCL 158/2014.

Sanctiuni

Contraventie

Cuantumul amenzii (lei)

Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;

de la 70 la 279

Nedepunerea declaratiilor fiscale.

de la 279 la 696

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 2% pe luna sau fractie de luna.

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live