Posturi Publice Vacante - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Anunt concurs nr. 34387 din 20.07.2018

ANUNŢ

În aplicarea prevederilor  CAPITOLULUI VI, Secţiunea I  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 38, 39 și 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10,

în data de 23.08.2018, ora 1100– proba scrisă

şi 27.08.2018, ora 1100– interviul pentru

CONCURS DE RECRUTARE

în vederea  ocupării a 2  funcţii publice de execuţie vacante, respectiv:

1 post consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Contabilitate,

1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Evidență patrimoniu public și privat.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III – a, la sediul Primăriei municipiului Caracal, dar nu mai târziu de 13.08.2018, ora 16.30.

Descarca anunt concurs

Descarca formular inscriere

Centralizator selectie dosareAnunt concurs nr. 36518 din 02.08.2018

ANUNŢ

        În aplicarea prevederilor  CAPITOLULUI VI, Secţiunea I  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 38, 39 și 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10,

în data de 03.09.2018, ora 1100– proba scrisă

şi 05.09.2018, ora 09.00 – interviul pentru

CONCURS DE RECRUTARE

pentru ocuparea următoarelor 8  funcţii publice de execuţie vacante:

  1. inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Certificate de urbanism, autorizații de construire/desființare, funcțiuni comerciale
  2. expert, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Protecția monumentelor istorice, disciplină în construcții, recepții
  3. inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Documentații de urbanism, publicitate stradală
  4. inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Sistem informațional geografic, nomenclatură stradală
  5. inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Regenerarea mediului urban
  6. referent, clasa III, grad profesional superior – Compartiment Unitatea locală de monitorizare a serviciilor de utilitate publică
  7. referent, clasa III, grad profesional principal – Compartiment Regenerarea mediului urban
  8. referent, clasa III, grad profesional debutant – Compartiment Regenerarea mediului urban

Descarca anunt

Descarca formular inscrierePROCES VERBAL Nr. 30385 din 27.06.2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL                                              

      COMISIA DE CONCURS                     

PROCES – VERBAL

Încheiat azi 27.06.2018

      În conformitate cu prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Caracal şi serviciilor publice şi instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal, Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia Primarului municipiului Caracal nr. 475/30.05.2018 şi modificată prin Dispoziţiile nr.534/26.06.2018 şi nr.561/27.06.2018, s-a întrunit azi 27.06.2018 În vederea selecţiei candidaţilor înscrişi la concursul din data de 03.07.2018 (proba scrisă) pentru ocuparea unui post contractual vacant de conducere de şef centru, la Centrul Municipal Creşe Caracal.

Descarca proces-verbal

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live