Posturi Publice Vacante - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Anunt concurs nr. 55966 din 07.11.2019

ANUNŢ

           În aplicarea prevederilor  art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 38, 39 și 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10,

în data de 09.12.2019, ora 1000– proba scrisă

pentru

CONCURS DE RECRUTARE

în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de

consilier, clasa I, grad profesional principal (id post 474875) din cadrul Serviciului Programe, strategii de dezvoltare, Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Caracal.

Interviul se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III – a, la sediul Primăriei municipiului Caracal, dar nu mai târziu de 27.11.2019, ora 16.30.

Descarca anunt

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National