Posturi Publice Vacante - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Anunt concurs nr. 33492 din 17.06.2021

ANUNŢ

          În aplicarea prevederilor  art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 39 (1), (11) și (2)  și 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10,

în data de 19.07.2021, ora 1100– proba scrisă

pentru

CONCURS DE RECRUTARE

în vederea ocupării a 9 funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Caracal, respectiv:

  • inspector, clasa I, grad profesional debutant, ID 474897 – Compartiment Documentații de urbanism, publicitate stradală
  • inspector, clasa I, grad profesional asistent, ID 474893 – Compartiment Certificate de urbanism, autorizații de construire/desființare, funcțiuni comerciale
  • inspector, clasa I, grad profesional principal, ID 474898 – Compartiment Sistem informațional geografic, nomenclatură stradală
  • expert, clasa I, grad profesional superior, ID 418350 – Compartiment Protecția monumentelor istorice, disciplină în construcții, recepții
  • inspector, clasa I, grad profesional asistent, ID 474905 – Compartiment Regenerarea Mediului Urban
  • expert, clasa I, grad profesional superior, ID 474915 – Serviciul Programe, Strategii de Dezvoltare
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent, ID 474877 – Serviciul Programe, Strategii de Dezvoltare
  • consilier, clasa I, grad profesional principal, ID 474920 – Compartimentul Contabilitate
  • consilier, clasa I, grad profesional superior, ID 262943 – Compartimentul Inspecție Fiscală Persoane Juridice

Interviul se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei municipiului Caracal în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, dar nu mai târziu de 06.07.2021, ora 16.30.

Descarca anunt

Formular inscriere

Proces verbal selectie dosare

Centralizator nominal cu rezultatele obtinute

Raport final concursAnunt concurs nr. 38332 din 19.07.2021

ANUNŢ

              Având în vedere prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Caracal, SPCLEP al municipiului Caracal, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10

EXAMEN în data de

03.08.2021 ora 10.00 – proba scrisă

pentru promovarea în funcție cu grad profesional imediat superior celui deţinut  pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Municipale „Virgil Carianopol” Caracal, respectiv: Bibliotecar, gradul I, studii superioare

Descarca anunt

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National