Posturi Publice Vacante - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Anunt concurs nr. 27519 din 12.06.2018

ANUNŢ

             În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Caracal, SPCLEP al municipiului Caracal, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10

CONCURS  în datele de

06.07.2018ora 11.00 – proba scrisă şi

10.07.2018ora 11.00 – interviul

pentru ocuparea  postului contractual de conducere vacant

șef serviciu,  nivel studii superioare, gradul II

la Cantina Socială Caracal

             Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, dar nu mai târziu de  28.06.2018 orele 16.30, la Compartimentul Informare, Relaţii Publice, şi trebuie să conţină obligatoriu:

Descarca anuntAnunt concurs nr. 24553 din 24.05.2018

ANUNŢ

          În aplicarea prevederilor  CAPITOLULUI VI, Secţiunea I  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 38, 39 și 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10,

în data de 28.06.2018, ora 1100– proba scrisă

şi 02.07.2018, ora 1100 – interviul pentru

CONCURS DE RECRUTARE

pentru ocuparea următoarelor 4  funcţii publice de execuţie vacante:

       1 post expert, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Programe, strategii de dezvoltare

       1 post expert, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Programe, strategii de dezvoltare

       1 post expert, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Achiziții publice

       1 post expert, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Achiziții publice

          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III – a, la sediul Primăriei municipiului Caracal, dar nu mai târziu de 18.06.2018, ora 16.30.

Descarca anunt

Descarca formular de inscriere

Comunicat suspendare concursAnunt concurs nr. 26913 din 08.06.2018

ANUNŢ

            În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Caracal, SPCLEP al municipiului Caracal, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10

CONCURS  în datele de

03.07.2018 ora 11.00 – proba scrisă şi

05.07.2018 ora 11.00 – interviul

pentru ocuparea  postului contractual de conducere vacant

șef centru,  nivel studii superioare, gradul II

la Centrul Municipal Creșe Caracal

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, dar nu mai târziu de  25.06.2018 orele 16.30, la Compartimentul Informare, Relaţii Publice, şi trebuie să conţină obligatoriu:

Descarca anuntAnunt concurs nr. 24552 din 24.05.2018

ANUNŢ

          Având în vedere prevederile  CAPITOLULUI VI, Secţiunea I  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, art. 38 şi 39 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10,

în data de 26.06.2018, ora 11.00– proba scrisă

şi 28.06.2018, ora 11.00 – interviul pentru

CONCURS DE RECRUTARE

pentru ocuparea a 3  funcţii publice de conducere vacante, respectiv:

       - șef serviciu, gradul II, al Serviciului Achiziții publice (id post 474888),

       - șef serviciu, gradul II,  al Serviciului Juridic, contencios, autoritate tutelară (id post 474917),

       - șef birou, gradul II,  al Biroului Registru agricol, fond funciar, cadastru (id post 474912).

          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III – a, la sediul Primăriei municipiului Caracal, dar nu mai târziu de 14.06.2018, orele 16.30.

Descarca anunt

Descarca formular de inscriereAnunt concurs nr. 24549 din 24.05.2018

ANUNŢ

          În aplicarea prevederilor  CAPITOLULUI VI, Secţiunea I  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 38, 39 și 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10,

în data de 25.06.2018, ora 11.00– proba scrisă

şi 27.06.2018, ora 11.00 – interviul pentru

CONCURS DE RECRUTARE

în vederea  ocupării a 2  funcţii publice de execuţie vacante, respectiv:

                1 post consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Contabilitate,

                1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Evidență patrimoniu public și privat.

          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III – a, la sediul Primăriei municipiului Caracal, dar nu mai târziu de 14.06.2018, ora 16.30.

Descarca anunt

Descarca formular de inscriere

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live