Posturi Publice Vacante - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.roCentralizator Nominal cu Rezultate 2459 din 17.01.2018

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATELE OBTINUTE
LA PROBA  INTERVIU A CONCURSULUI DE OCUPARE
a functiei  contractuale de executie  vacante  de consilier, nivel studii superioare,   din cadrul Centrului  National  de Informare si Promovare Turistica Caracal din data de 17.01.2018


Centralizator Nominal cu Rezultate 2024 din 15.01.2018

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATELE OBTINUTE
LA PROBA  SCRISA  A CONCURSULUI DE OCUPARE A FUNCTIEI CONTRACTUALE DE EXECUTIE
vacante de consilier, nivel studii superioare, gradul debutant  din cadrul CENTRULUI NATIONAL  DE INFORMARE  SI PROMOVARE TURISTICA  din data de 15.01.2018
 


Centralizator nominal cu rezultate 1607 din 11.01.2018

CENTRALIZATOR    NOMINAL  CU REZULTATELE    OBTINUTE
la concursul  de ocupare  a 2 functii  publice  de executie  organizat  in data  de
11.01.2018  -  PROBA  SCRISA
 
1 post consilier,  clasa  I,  grad profesional   superior   in cadrul Compartimentului    Comunicare,   Relatii  publice, Administrare    Website  si agenda  electronica.
1 post  consilier,  clasa  I, grad profesional   debutant  in cadrul Compartimentului    Resurse  Umane,  Salarizare
 


PROCES - VERBAL Nr. 1123 din 09.01.2018

PROCES-VERBAL
incheiat azi  09.01.2018
 
              Comisia    de   concurs    constituita    prin   Dispozitia  Primarului   municipiului   Caracal   nr. 1836/06.12.2017  s-a  intrunit  azi  09.01.2018  in vederea selectiei   candidatilor inscrisi  la concursul din data  de  15.01.2018 (proba  scrisa)  pentru  ocuparea functiei  contractuale de executie  vacante  de consilier,   nivel  studii  superioare,  gradul   debutant in  cadrul   Centrului National  de  Informare  si Promovare Turistica in municipiul Caracal.
Analizand documentele depuse  de candidati in completarea dosarelor de concurs,  Comisia de concurs  constata  indeplinirea de catre ambii  candidati  a conditiilor de participare la concurs.
              Rezultatele  selectarii  dosarelor  de  inscriere  la  concursul   din  data  15.01.2018 (proba scrisa)  pentru  ocuparea postului  contractual vacant de executie  consilier  nivel studii superioare, gradul debutant din cadrul CNIPT Caracal
 


PROCES - VERBAL Nr. 786 din 08.01.2018

PROCES – VERBAL

Încheiat azi 08.01.2018

           În conformitate cu prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Caracal şi serviciilor publice şi instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal, Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia Primarului municipiului Caracal nr. 1836/06.12.2017 s-a întrunit azi 08.01.2018 în vederea selecţiei candidaţilor înscrişi la concursul din data de 15.01.2018 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de consilier, nivel studii superioare, gradul debutant în cadrul Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică în municipiul Caracal.

          Au depus dosare de înscriere la concurs următorii candidaţi:

Descarca proces-verbalPROCES - VERBAL 628 din 08.01.2018

PROCES – VERBAL

Încheiat azi 08.01.2018

         În conformitate cu prevederile art. 40(1), lit. „a” şi art. 50 alin. (1) din H.G. 611/2008, Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia Primarului municipiului Caracal nr. 1861/19.12.2017, s-a întrunit azi 08.01.2018 în vederea selecţiei candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie:

- consilier clasa I, grad profesional superior – Comp.Comunicare, Relatii publice, Administrare Website și agendă electronică;

- consilier, clasa I, grad profesional debutant – Comp.Resurse Umane, Salarizare

din data de 11.01.2018 (proba scrisă).

Au depus cerere de înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie următorii candidaţi:

Descarca proces-verbal

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live