PROCES - VERBAL 42456 din 09.10.2017 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.roPROCES - VERBAL 42456 din 09.10.2017

PROCES – VERBAL

Încheiat azi 09.10.2017

       În conformitate cu prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Caracal şi serviciilor publice şi instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal, Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia Primarului municipiului Caracal nr. 1373/18.09.2017 s-a întrunit azi 09.10.2017 1n vederea selecţiei candidaţilor înscrişi la concursul din data de 16.10.2017 (proba scrisă) şi 19.10.2017 (interviul) pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de îngrijitor (M, G), din cadrul Centrului Municipal Creşe Caracal.

Descarca proces-verbal

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live