Anunt concurs nr. 39215 din 27.08.2018 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Anunt concurs nr. 39215 din 27.08.2018

ANUNŢ


          În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Caracal, SPCLEP al municipiului Caracal, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL
organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10
CONCURS  în datele de
19.09.2018 ora 11.00 – proba scrisă şi
21.09.2018 ora 11.00 – interviul
pentru ocuparea  postului contractual de execuiție vacant
bibliotecar,  nivel studii superioare, gradul IA
la Biblioteca Municipală „Virgil Carianopol” Caracal

          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, dar nu mai târziu de  11.09.2018 orele 16.30, la sediu, Compartimentul Comunicare, relatii publice, administratre website si agenda electronica, şi trebuie să conţină obligatoriu:

Descarca anunt

Proces verbal nr. 41718/12.09.2018

Centralizator nominal cu rezultatele obtinute la proba scrisa

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live