Anunt concurs nr. 40461 din 20.08.2019 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Anunt concurs nr. 40461 din 20.08.2019

ANUNŢ

         În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Caracal, SPCLEP al municipiului Caracal, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10

CONCURS  în datele de

12.09.2019ora 10.00 – proba practică şi

interviul în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice

pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante  de execuție, respectiv:

1 post muncitor calificat, treapta II (M/G) și 1 post îngrijitor (M/G)

în cadrul Serviciului Administrativ, întreținere

Descarca anunt

Descarca Proces Verbal

Descarca Centralizator Rezultate

Descarca Centralizator Rezultate Interviul

Descarca Centralizator Final

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National