Posturi Publice Vacante - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.roAnunt concurs nr. 39082 din 21.09.2017

ANUNŢ

          În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Caracal, SPCLEP al municipiului Caracal, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10

CONCURS  în datele de

16.10.2017 ora 10.00 – proba practică şi

19.10.2017 ora 10.00 – interviul

pentru ocuparea  a 2 posturi contractuale vacante

ÎNGRIJITOR,  nivel studii medii/generale,

în cadrul CENTRULUI MUNICIPAL CREŞE CARACAL

Descarca anuntRaportul Final al Concursului 37941 din 13.09.2017

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI / EXAMENULUI

         Examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caracal:

- 1 post de expert, clasa I, grad profesional principal – nivel studii  de lungă durată – Serviciul Programe, Strategii de Dezvoltare în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Caracal. Raportul Final al Concursului 37938 din 13.09.2017

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI / EXAMENULUI

Functia publica sau functiile publice pentru care se organizeaza CONCURSUL     

 1 post funcţie publică de execuţie vacantă consilier, grad profesional superior – în cadrul Compartimentului Registru Agricol, Fond Funciar, Cadastru - Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului CaracalRaportul final al concursului 37909 din 13.09.2017

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI         

           Funcţiile publice pentru care se organizează CONCURSUL:   

 1.- 1 post consilier, grad profesional debutant in cadrul Compartimentul Resurse umane

 Descarca raportulCentralizator Nominal cu Rezultate 37280 din 11.09.2017

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATELE OBȚINUTE LA CONCURSUL DE RECRUTARE 
organizat în data de 11.09.2017 în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante - consilier, grad profesional debutant în eadrul Compartimentului Resurse Umane.


PROCES - VERBAL 36655 din 06.09.2017

REZULTATELE SELECTĂRII DOSARELOR 

de înscriere la concursul de recrutare organizat  în data de 12.09.2017 pentru ocuparea   postului de consilier, grad profesional superior(ID post 263023) în cadrul Compartimentului Registru Agricol, Fond Funciar, Cadastru

Descarca proces-verbalPROCES - VERBAL 36654 din 06.09.2017

REZULTATUL SELECŢIEI  DOSARELOR

la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat  dePRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL în data de 13.09.2017 (proba scrisă) şi în data de 15.09.2017(proba interviu).

Descarca proces-verbalPROCES - VERBAL 36521 din 06.09.2017

PROCES – VERBAL

Încheiat azi 06.09.2017

         În conformitate cu prevederile H.G. 611/2008, art 50, Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia Primarului municipiului Caracal nr. 1315/31.08.2017, s-a întrunit azi 06.09.2017 în vederea selectării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare organizat în data de 11.09.2017 (proba scrisă) orele 10.00 pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, respectiv : unpost consilier, grad profesional debutant (ID post 262970) în cadrul Compartimentului Resurse Umane.

Descarca proces-verbalRaportul final al concursului 35510 din 31.08.2017

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI         

           Funcţiile publice pentru care se organizează CONCURSUL:   

 1.- 1 post temporar vacant de inspector grad profesional principal - Compartiment Buget Contabilitate

 Informaţii privind selecţia dosarelor               

 Data selecţiei dosarelor 30.08.2017

Descarca raportulAnunt concurs nr. 35498 din 31.08.2017

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATELE OBŢINUTE

          LA PROBA INTERVIU A CONCURSULUI DE RECRUTARE organizat în data de 31.08.2017 în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de inspector, grad profesional principal – Compartimentul Buget Contabilitate

Descarca anunt

 Anunt concurs nr. 35473 din 31.08.2017

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATELE OBŢINUTE

LA PROBA SCRISĂ A CONCURSULUI DE RECRUTARE  organizat în data de 31.08.2017 (proba scrisă) în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de inspector, grad profesional principal – Compartimentul Buget Contabilitate

Descarca anuntPROCES - VERBAL 35204 din 30.08.2017

PROCES – VERBAL

Încheiat azi 30.08.2017

         În conformitate cu prevederile H.G. 611/2008, art 50, Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia Primarului municipiului Caracal nr. 1307/25.08.2017, s-a întrunit azi 30.08.2017 în vederea selectării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare organizat în data de 31.08.2017 (proba scrisă) orele 10,00 şi în data de 04.09.2017 orele 10,00 - interviul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante inspector, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Buget Contabilitate – Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Caracal.

Au depus cerere de înscriere la concursurmătorii candidaţi:

Descarca proces-verbal

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live