Posturi Publice Vacante - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Anunt selectie personal nr.17 din 21.01.2021 al ASOCIATIEI GAL INIMA ROMANATIULUI

ANUNT

 

          ASOCIATIA GAL INIMA ROMANATIULUI anunta initierea procesului de recrutare prin concurs a doua posturi de Expert Tehnic cu norma partiala si pe perioada determinata in cadrul proiectului cu finantare europeana:

*Axa prioritară 5 -  Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investiții 9.vi: Dezvoltare locală  plasată  sub responsabilitatea comunităţii

Obiectivul specific 5.1:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, ”SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI”, Etapa a III-a mecanismului DLRC*

Descarca anuntAnunt concurs nr. 3063 din 15.01.2021

ANUNŢ

 

          În aplicarea prevederilor  art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 39 (1), (11) și (2), art. 43 și art. 72 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10,

în data de 02.02.2021, ora 11.00– proba scrisă

pentru

CONCURS DE RECRUTARE

în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie temporar vacante, respectiv:

          1 post expert, clasa I, grad profesional principal ID 474895

  la Compartimentul Protecția Monumentelor Istorice, Disciplină în Construcții, Recepții – Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului - Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Caracal.

          Interviul se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei municipiului Caracal în termen de 8 zile de la data publicării anunţului, dar nu mai târziu de 25.01.2021, ora 16.30.

Descarca anunt

Descarca Formular inscriereAnunt concurs nr. 974 din 07.01.2021

ANUNŢ

 

         În aplicarea prevederilor  art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 39 (1), (11) și (2)  și 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10,

în data de 08.02.2021, ora 11.00– proba scrisă

pentru

CONCURS DE RECRUTARE

în vederea ocupării a 2 funcţii publice de execuţie vacante, respectiv:

    1 post expert, clasa I, grad profesional superior ID 418344

    1 post expert, clasa I, grad profesional superior ID 474915

    la Serviciul Programe, Strategii de Dezvoltare, Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Caracal.

          Interviul se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei municipiului Caracal în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, dar nu mai târziu de 27.01.2021, ora 16.30.          

Descarca anunt

Descarca formular inscriere

 

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National