Proiectului de hotarare privind repartizarea si utilizarea excedentului anual al bugetului local la nivelul U.A.T.

Proiect nr.10/21.01.2016 REFERITOR LA: Aprobarea privind repartizarea şi utilizarea excedentului anual al bugetului local la nivelul U.A.T. Municipiului Caracal rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2015 pentru anul 2016, aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016 al Municipiului  Caracal.