Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Ianuarie 2016 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Ianuarie 2016

Convocator nr. 13/25.01.2016

Proiect nr.11/21.01.2016 REFERITOR LA: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat la nivelul municipiului Caracal începând cu anul şcolar 2016 - 2017.

Proiect nr.10/21.01.2016 REFERITOR LA: aprobarea privind repartizarea şi utilizarea excedentului anual al bugetului local la nivelul U.A.T. Municipiului Caracal rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2015 pentru anul 2016, aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016 al Municipiului  Caracal.

Proiect nr.09/21.01.2016 REFERITOR LA: Calendarul principalelor manifestări cultural artistice în anul 2016.

Proiect nr.08/21.01.2016 REFERITOR LA: aprobarea cuantumului unei  burse sociale pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, pentru anul 2016 şi repartizarea sumei de 2000 lei Colegiului Naţional Ioniţă Asan pentru acordarea burselor sociale  în anul 2016.

Proiect nr.07/21.01.2016 REFERITOR LA: validarea acoperirii definitive din excedentul Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Caracal pe anul 2015, a deficitului secţiunii de dezvoltare, sursa E in sumă de 847.824,67 lei

Proiect nr.06/21.01.2016 REFERITOR LA: validarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2015.

Proiect nr.05/21.01.2016 REFERITOR LA: aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016 pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caracal şi   Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al  municipiului Caracal.

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National