Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Octombrie 2019 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Octombrie 2019

Convocator nr.53297/25.10.2019

Proiect de hotărâre nr. 226/24.10.2019 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2019, a Municipiului Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 225/24.10.2019 referitor la modificarea și completarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 224/23.10.2019 referitor la aprobarea componenţei comisiilor sociale de analiză a cererilor și de soluționare a contestațiilor, a criteriilor şi modului de repartizare a locuinţelor sociale aflate pe raza municipiului Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 223/23.10.2019 referitor la constituirea la nivelul UAT Municipiul Caracal a echipei mobile care va asigura intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică. 

Proiect de hotărâre nr. 222/23.10.2019 referitor la organizarea și funcționarea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Caracal. 

Proiect de hotărâre nr. 221/23.10.2019 referitor la modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 143/2017. 

Proiect de hotărâre nr. 220/23.10.2019 referitor la închirierea unei suprafețe totale de 27,00 mp pe Coșul de fum al centralei termice din incinta Spitalului Municipal Caracal, str. Plevnei, nr. 36, Jud. Olt, aflată în domeniului public al municipiului Caracal şi administrarea Spitalului Municipal Caracal, pentru instalarea unei Stații de Bază pentru telefonie mobilă Telekom și a echipamentului auxiliar al acestuia.

Proiect de hotărâre nr. 219/23.10.2019 referitor la modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Caracal nr. 131/17.09.2019 referitor la aprobarea listei de repartizare a unui număr de 55 locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2019.

Proiect de hotărâre nr. 218/23.10.2019 referitor la modificarea și completarea prevederilor H.C.L. 80/31.08.2015 privind stabilirea redevenţei lunare pentru bunurile aparţinând domeniului public și privat al municipiului Caracal, concesionate către S.C. Compania de Apă Olt S.A..

Proiect de hotărâre nr. 217/23.10.2019 referitor la stabilirea chiriilor pentru locuinţele realizate prin “Programul de construire de locuinţe pentru tineret ANL, destinate închirierii“, situate pe raza Municipiului Caracal, str. Dragoș Vodă, nr. 2C, sc. A și sc. B, jud Olt.

Proiect de hotărâre nr. 216/23.10.2019 referitor la aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Caracal şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.

Proiect de hotărâre nr. 215/23.10.2019 referitor la aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 214/23.10.2019 referitor la trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a unor bunuri, mașini și utilaje.

Convocator nr.50546/11.10.2019

Proiect de hotărâre nr. 208/11.10.2019 referitor la actualizarea  indicatorilor tehnico - economici ai „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt”.

Proiect de hotărâre nr. 207/11.10.2019 referitor la aprobarea cotei de cofinanţare reprezentand 2% din total investitii, în sumă de 925.910 euro (echivalent 4.405.757,55 lei la cursul mediu din luna aprilie 2019: 1 euro=4,7583 lei), din bugetul local, reprezentand cheltuieli eligibile si neeligibile din cadrul „Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzată din județul Olt, în perioada 2014-2020”

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National