Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Octombrie 2020

Convocator nr.48966/02.11.2020

Proiect de hotărâre nr. 47/02.11.2020 referitor la modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 179/06.12.2018, în sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici și a surselor de finanțare pentru obiectivul de investiții: „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE «HAGIESCU MIRIȘTE», ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”.

Proiect de hotărâre nr. 46/02.11.2020 referitor la îndreptarea erorii materiale strecurate în prevederile art. 4 din H.C.L. nr. 150/31.10.2019 precum și modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 150/31.10.2019 privind Componenta nominală a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Municipiului Caracal și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.

Proiect de hotărâre nr. 45/02.11.2020 referitor la desemnarea reprezentantului Municipiului Caracal prin Consiliul Local al Municipiului Caracal în cadrul societății A.D.P.P. Caracal S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 44/02.11.2020 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii educației în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2020 - 2021.

Proiect de hotărâre nr. 43/02.11.2020 referitor la numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2020 - 2021.

Convocator nr.48036/28.10.2020

Ordinul Prefectului Judetului Olt