Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Septembrie 2013

Convocator Septembrie  2013

Proiect nr.191/ 13.09.2013 REFERITOR LA: Încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a d-lui Pisică Sabin Alin.

Proiect nr.190/ 13.09.2013 REFERITOR LA: Includerea imobilului teren amplasat în municipiul Caracal, situat la Nord de  imobilul din str. Măceşului nr.58, în domeniul privat al municipiului Caracal şi administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal.

Proiect nr.189/ 13.09.2013 REFERITOR LA: Modificarea şi completarea Anexei la  Hotărârea Consiliului Local nr. 38/31.08.2012 privind numirea  reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal   în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din  municipiul Caracal.

Proiect nr.188/ 13.09.2013 REFERITOR LA: Încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

Proiect nr.187/ 13.09.2013 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic de Detaliu (PUD) şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru  obiectivul „AMENAJARE CABINET MEDICAL ŞI ACCES EXTERIOR“ din municipiul Caracal, strada1Decembrie1918, nr.34bl.C3, sc.2, ap.2, beneficiar Raducanu Marius.

Proiect nr.186/ 13.09.2013 REFERITOR LA: Înfiinţarea “S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L.”, societate de drept public şi deinteres local având ca asociat unic municipiul Caracal.

Proiect nr.185/ 13.09.2013 REFERITOR LA: Atribuirea cu titlu gratuit, pe o perioadă de trei ani, a unor spaţii în suprafaţă totală de 85,82 mp, situate în imobilul din Caracal, str.Iancu Jianu nr.26, către Casa de  Ajutor Reciproc a Pensionarilor Caracal, ce va fi folosit de pensionari pentru desfăşurarea unor activităţi recreative.

Proiect nr.184/ 13.09.2013 REFERITOR LA: Aprobarea cotei de cofinanţare şi a contribuţiei solicitantului la cheltuieli neeligibile din bugetul Consiliului local al municipiului Caracal pentru obiectivul de investiţii „CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL CARACAL”.

Proiect nr.183/ 13.09.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de  investiţii „CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL CARACAL”.

Proiect nr.181/ 13.09.2013  REFERITOR LA: Aprobarea listei privind soluţionareacererilor de locuinţe şi stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programulAgenţiei Naţionale pentru Locuinţe,destinate închirierii în municipiul Caracal, precum şi a listei cu dosarele respinse.

Proiect nr.180/ 13.09.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a cimitirelor umane aflate  sub autoritatea Consililui local al muncipiului Caracal.Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal August 2013

Convocator August 2013

Proiect nr.171/20.08.2013 REFERITOR LA : aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna iulie 2013. 

Proiect nr.172/20.08.2013 REFERITOR LA : aprobarea documentaţiei în vederea dezmembrării imobilului teren situat în intravilanul municipiului Caracal, str. Carpaţi nr.116, modificării şi completării inventarului domeniului public/privat al municipiului Caracal,  intabulării şi înscrierii în cartea funciară a celor cinci loturi rezultate                       

Proiect nr.173/22.08.2013 REFERITOR LA : scutirea, Forţelor SUA şi a contractorilor acestora, de la plata oricăror impozite, taxe, chirii sau alte costuri similare ocazionate de derularea “Proiectului de alimentare cu energie electrică a facilităţilor americane de la Deveselu”

Proiect nr.174/23.08.2013 REFERITOR LA : aprobarea Contului de execuţie bugetară la 30.06. 2013

Anexa Proiect 174Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iulie 2013

Convocator iulie 2013

Proiect nr.166/29.07.2013 REFERITOR LA: Aprobarea numărului de posturi, organigramelor şi statului de funcţii aferente Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Caracal, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Caracal, Serviciul Public Administrarea Pieţelor Caracal şi Centrului Cultural Municipal Caracal.

 

Proiect nr.164/25.07.2013 REFERITOR LA: Includerea imobilelor, teren si cladire  amplasate în municipiul Caracal, Aleea Bibian nr.2 în domeniul privat al municipiului Caracal si administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal.

 

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iunie 2013

Convocator iunie 2013


Proiect nr.144/26.06.2013 referitor la parteneriatul dintre Consiliul Local Caracal si Consiliul Judetean Olt pentru organizarea Festivalului de Teatru-Caracal, organizat conform Calendarului anual al principalelor manifestari cultural-artistice.

Proiect nr.142/20.06.2013 referitor la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Canalizare str.Tudor Vladimirescu între str.H.C.Lecca si str.Salcâmului, mun.Caracal jud.Olt".

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Mai 2013

Convocator 27.05.2013.

Proiect nr.125/22.05.2013 Referitor la concesionarea prin licitatie publica, pe o perioada de 10 ani, a unei suprafete de teren de 72,77 mp apartinând domeniului public al municipiului Caracal, Intr.Muzeului pentru realizarea unei constructii provizorii cu destinatia ,,Cafe-Bar si terasa".

Proiect nr.123/22.05.2013 Referitor la însusirea documentatiei cadastrale de alipire a doua parcele de teren, situate în municipiul Caracal, str.Carpati, nr.116, jud.Olt, înscrise în CF 50489 si 50490 Caracal.

Proiect nr.122/22.05.2013 Referitor la concesionarea prin licitatie publica, pe o perioada de 49 de ani, a unei suprafete de teren de 11,50mp, apartinând domeniului public al municipiului Caracal, str.V. Alecsandri, nr.106, la nord de Statiunea de Cercetari Agricole-Statie Conditionat Seminte, cu destinatia amplasare stâlpi si post de transformare energie electrica.

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Aprilie 2013

Convocator

Proiect nr.102/29.04.2013 Referitor la: revocarea d-lui Veselin Stelian din calitatea de administrator special la SC IGO SA Caracal, în insolventa în conditiile Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Proiect nr.101/29.04.2013 Referitor la: aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Canalizare str.Nicolae Grigorescu, Caracal, Olt".

Citește mai departe...

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National