Acte Necesare - Primaria Caracal

Contact SPCLEP

Adresa

Str. Toma Ruşcă Nr. 7A

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511383

Fax: 0249511383

(E) spclep@primariacaracal.ro

 Eliberarea actului de identitate la varsta de 14 ani


DOCUMENTE NECESARE:

cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal;
- certificatul de naştere, original şi copie;
- actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
- documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
- certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;

Citește mai departe...


Eliberare C.I. la expirarea, modificarea, anularea documentului

Eliberarea actului de identitate la : expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

 

DOCUMENTE NECESARE:

cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
- certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
- hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;

Citește mai departe...


Pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea

Eliberarea actului de identitate la : Pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior


DOCUMENTE NECESARE:

cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
- certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
- hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

Citește mai departe...


Eliberarea actului de identitate la: Schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor

Eliberarea actului de identitate la: Schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor

DOCUMENTE NECESARE:

cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
- certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
- hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

Citește mai departe...


Eliberarea cartii de identitate la dobandirea cetateniei romane

Documente necesare:

cererea pentru eliberarea actului de identitate;

- certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi pentru clarificarea cetăţeniei către Ministerul Justiţiei;

- certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie (certificatele trebuie să fie eliberate de autorităţile române);

Citește mai departe...


Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România;

- paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;

- certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române;

Citește mai departe...


Eliberare C.I. cand persoana nu poseda toate actele

Eliberarea cărţii de identitate provizorii Când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate

 

DOCUMENTE NECESARE:

cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- 3 fotografii mărimea 3x4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază;

Citește mai departe...


Eliberarea primului act de identitate dupa varsta de 18 ani

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

 

DOCUMENTE NECESARE:

cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- certificatul de naştere, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

Citește mai departe...


Eliberarea actului de identitate la : Schimbarea domiciliului din străinătate în românia

Eliberarea actului de identitate la : Schimbarea domiciliului din străinătate în românia

Documente necesare

 cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;

- certificatul de naştere, original şi copie;
- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
- hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie; Citește mai departe...


Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței

Înscrierea în actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei

DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei;

- actul de identitate al solicitantului;

- documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;

- timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru;

- actul de identitate al gazduitorului.Dovada adresei de domiciliu

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente:
 
a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare;
 

b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);

Citește mai departe...


Furnizari de date cu caracter personal din RNEP

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, referitoare la:


- date de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);
- date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii;
- date referitoare la domiciliile şi reşedinţele acordate;
- date referitoare la codul numeric personal atribuit.

Citește mai departe...


Contravaloarea actelor de identitate

  • Cartea de identitate - 12 lei (7 lei contravaloare C.I. + 5 lei taxa timbru fiscal)
  • Cartea de identitate provizorie - 6 lei (1 leu contravaloare C.I.P. + 5 lei taxa timbru fiscal)
  • Taxa furnizari date - 6 lei (1 leu taxa furnizari date + 5 lei taxa timbru fiscal)

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National