Documente necesare la solicitarea acordului de functionare

Cerere autorizatie de functionare

Cerere acord temporar pentru persoane fizice

Cerere acord temporar pentru persoane juridice

Cerere comercializare pepeni verzi si galbeni

Declaratie privind incadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica