Documente necesare la depunerea solicitării autorizației taxi și/sau de transport

Cerere pentru acordarea autorizatiei de transport

Cerere pentru acordarea/prelungirea autorizatiei taxi

Cerere pentru prelungirea autorizației de transport

Declaratie detinere auto taxi

Declaratie privind experienta taxi

Declaratie privind locul de parcare

Punctaj Auto