Eliberarea actului de identitate la : Schimbarea domiciliului din străinătate în românia - Primaria Caracal

Contact SPCLEP

Adresa

Str. Toma Ruşcă Nr. 7A

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511383

Fax: 0249511383

(E) spclep@primariacaracal.ro

 Eliberarea actului de identitate la : Schimbarea domiciliului din străinătate în românia

Eliberarea actului de identitate la : Schimbarea domiciliului din străinătate în românia

Documente necesare

 cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;

- certificatul de naştere, original şi copie;
- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
- hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie; - documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
- paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, original şi copie; pentru paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, original şi copie;
- actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
- timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National