Eliberarea primului act de identitate dupa varsta de 18 ani - Primaria Caracal

Contact SPCLEP

Adresa

Str. Toma Ruşcă Nr. 7A

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511383

Fax: 0249511383

(E) spclep@primariacaracal.ro

 Eliberarea primului act de identitate dupa varsta de 18 ani

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

 

DOCUMENTE NECESARE:

cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- certificatul de naştere, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

- declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
- fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
- timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

 

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National