Eliberare C.I. cand persoana nu poseda toate actele

Eliberarea cărţii de identitate provizorii Când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate

 

DOCUMENTE NECESARE:

cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- 3 fotografii mărimea 3x4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază;

- documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reşedinţă, original şi copie;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii;
- timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.