Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței

Înscrierea în actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei

DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei;

- actul de identitate al solicitantului;

- documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;

- timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru;

- actul de identitate al gazduitorului.