Anunt de participare - Primaria Caracal


Anunt de participare

1.    Solicitant: Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Caracal si Primaria Municipiului Caracal invita persoanele juridice private cu si fara scop patrimonial, care indeplinesc conditiile Ghidului Conditii Specifice, Ghidul Solicitantului Conditii Generale – Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020 Axa prioritara 6:„Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10.i: Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare. Obiective specifice:OS6.2”Cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural”. OS 6.3 ”Reducerea parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural/comunitatile dezavantajate socio-economic”. OS 6.4 ”Cresterea numarului de tineri care au abandonat scoala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul de educatiei si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansasi programe de formare profesionala”. OS 6.6 „Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive”.

2.    Denumirea solicitantului: Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Caracal si Primaria Municipiului Caracal, cod fiscal 4395175, tel:0249.511384, fax0249.517516, emil: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , wesite: www.primariacaracal.ro.

3.    Adresa:Municipiul Caracal, str. Piata Victoriei, nr. 10, jud. Olt, adresa mentionata fiind adresa de depunere a propunerilor de parteneriat.

4.    Procedura aplicata pentru selectarea partenerilor: procedura nr. 45102 / 21.10.2016, anexa la prezentul anunt, intocmita in conformitate cu prevedrile OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

5.    Durata parteneriatului: de la data incheierii acordului de parteneritpana la data finalizarii proiectului.

6.    Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de parteneriat va fi postata pe site-ul: www.primariacaracal.ro, iar informatii si clarificari se pot obtine de la domnul Toma Octavian Danut, tel: 0769.680.326

7.    Data limita pentru primirea propunerilor de parteneriat este 07.11.2016, ora 16.00.

8.    Locul, data si ora deschiderii propunerilor de parteneriat: la sediul Primariei  Municipiului Caracal in data de 08.11.2016, ora 10.00, de catre comisia de selectie a Primariei.

9.    Criterii de departajare a ofertelor depuse:

Ø  Numar de experti cheiecu experientain tipul de activitate asumat (dovedit prin CV) propusi pentru activitatile proiectului (20 puncte)

§  3 experti – 10 puncte

§  Mai mult de 3 experti – 20 puncte

Ø  Experienta relevanta a Partenerului pentru activitațile proiectului (dovedit prin copii ale contractelor de finantare/acordurilor de parteneriat)(40 puncte)

§  Experienta in implementarea activitatilor destinate cadrelor didactice, conform tipului  de activitati eligibile in proiect (20 puncte)

§  Experientain lucrul cu elevii (de ex. programe scoala dupascoala, scoli de vara, programe socio-educationale interculturalesi/sau activitati extra-curriculare orientate spre nevoile copilului etc) (20 puncte)

Ø  Calitatea ofertei tehnice, metodologia propusa(de ex. metodologia activitatilor propuse, corelarea acestora cu resursele, eventuale activitati si/sau aspecte inovative propuse, Impactul asupra grupului tinta,  etc)(40 puncte)

10.Proceduraprivind selectarea partenerilor in vedrea depunerii spre finantare a unui proiect in cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritatea de investiții 10.i, Obiective specific 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 se poate obtine de la dl. Toma Octavian Danut din cadrul Primariei Caracal sau accesand site-ul www.primariacaracal.rola sectiunea: Informatii de interes public/Anunturi.

11.   Data publicarii anuntului de participare pe pagina oficiala a Primariei Municipiului Caracal www.primariacaracal.ro:21.10.2016

 

Descarca anunt

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National