Comunicat de presa Asociatia GAL INIMA ROMANATIULUI - Primaria Caracal


Comunicat de presa Asociatia GAL INIMA ROMANATIULUI

COMUNICAT DE PRESA

        Asociatia GAL INIMA ROMANTIULUI comunica lansarea apelului de proiecte POCU/GAL/2020/5/1/OS 5.1 in perioada 09.12.2020 - 25.01.2021. Documentele specifice pot fi descarcate din link-ul de mai jos.

Proiect: „Sprijin pentru functionarea GAL INIMA ROMANATIULUI la implementarea SDL”, cod SMIS 123791, POCU 2014-2020, AP 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de Discriminare, PI 9.vi: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, OS 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Descarca Comunicat de presa

Descarca Ghidul Solicitantului

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National