Formulare solicitări pentru initierea procedurii de concesionare conform O.U.G. 57/2019

    Orice persoana interesata poate inainta concedentului o propunere de concesionare. Propunerea de concesionare se face in scris, cuprinde datele de identificare a persoanei interesate, manifestarea ferma si serioasa a intentiei de concesionare, obiectul concesiunii, planul de afaceri si trebuie sa fie fundamentata din punct de vedere economic, financiar, social si de mediu.

CERERE CONCESIONARE TEREN PF 

CERERE CONCESIONARE TEREN PJ

CERERE CONCESIONARE TEREN EXTINDERE CONSTRUCTIE