Comunicat de presa Asociatia GAL INIMA ROMANATIULUI

GAL INIMA ROMANATIULUI lanseaza apelul de selectie
a fiselor de proiecte nr. POR/GAL/2021/9/3/OS 9.1

          Asociatia GAL INIMA ROMANTIULUI, comunica lansarea apelului de selectie a fiselor de proiecte finantate din POR 2014-2020 pentru investitiile in infrastructura POR/GAL/2021/9/3/OS 9.1 ce se organizeaza in cadrul proiectului „Sprijin pentru functionarea GAL INIMA ROMANATIULUI la implementarea SDL”, cod SMIS 123791 - Contract de finantare nr. POCU/390/5/1/12379, POCU 2014-2020, AP 5 / PI 9.vi / OS 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Descarca Ghidul Solicitantului si Apelul de selectie