Anunt nr. 44683 din 30.08.2021

ANUNȚ

         Primăria Municipiului Caracal anunță persoanele care au cereri depuse în vederea obținerii unei locuințe SOCIALE că în perioada 10.09.2021- 30.09.2021 pot depune dosare la sediul instituției din str. Piața Victoriei, nr.8. În cazul celor care au depus dosare în anii anteriori, aceștia trebuie să depună un nou dosar cu datele actuale și complete.

I. Actele necesare pentru întocmirea dosarului ce va fi analizat în vederea atribuirii unei locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, sunt următoarele :

1. Actul de identitate al solicitantului (în copie)

2. Actele de identitate ale tuturor membrilor de familie care au împlinit 14 ani (în copie)

3. Certificatele de naştere ale tuturor membrilor familiei  cu vârsta până la 14 ani (în copie)

4. Certificatul de căsătorie (în copie)

5. Certificatul de deces  al  soţului/soţiei (în copie) - dacă este cazul

6. Hotărârea judecătorească de divorţ şi de încredinţare minori,  rămasă definitivă  (în copie) - dacă este cazul

7.(1) Acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru persoanele singure sau sot, sotie si copii majori - se anexeaza după caz actul corespunzator categoriei de venit obtinute:

Descarca anunt