Buget 2013

Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016 I

Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016 II
Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare