Buget 2010

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe pe trimestre, pe anul 2010

Bugetul creditelor externe si interne pe anul 2010
Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010
Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii, pe trimestre pe anul 2010
Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe trimestre, pe anul 2010
Veniturile si cheltuielile evidentiate în afara bugetului local, pe anul 2010
Bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale, pe anul 2010