Consultare Plan Urbanistic de Detaliu - Primaria Caracal


Consultare Plan Urbanistic de Detaliu

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„CONSTRUIRE AMENAJARE CABINET MEDICAL SI ACCES EXTERIOR’’

AMPLASAMENT- MUNICIPIUL CARACAL, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.34,BL.C3,SC.2, AP.2

INIŢIATOR: RĂDUCANU MARIUS

PROIECTANT: SC SM GENERAL INVEST SRL - ARH. SEVERICĂ MITRACHE

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII

Asupra documentaţiei disponibile la sediul

PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CARACAL, STR. PIAŢA VICTORIEI NR. 10

COMPARTIMENTUL CERTIFICATE DE URBANISM, AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE

15.07.2013- 02.08.2013(ÎN ZILE LUCRĂTOARE) ÎNTRE ORELE 09-14

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA:

  • Implicarea în etapa pregătitoare aprobării pud prin observaţii şi puncte de vedere
  • Implicarea în etapa aprobării PUD în şedinţa Consiliului Local Caracal
  • Implicarea în etapa de monitorizare a implementării PUD. Se va consulta şi documentaţia aprobată.

Răspunsul la obsrvaţiile transmise va fi afişat la avizierul Primăriei municipiului  Caracal, Piaţa Victoriei nr. 10(curte interioară) şi la adresa comunicată de persoana care a făcut observaţia.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Niţu Daniela, inspector de specialitate municipiul Caracal Piaţa Victoriei nr. 10,  telefon 0249 511384- interior 111, e-mail office@primariacaracal

Descarca anunt

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National