Consultare Plan Urbanistic de Detaliu

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„CONSTRUIRE AMENAJARE CABINET MEDICAL SI ACCES EXTERIOR’’

AMPLASAMENT- MUNICIPIUL CARACAL, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.34,BL.C3,SC.2, AP.2

INIŢIATOR: RĂDUCANU MARIUS

PROIECTANT: SC SM GENERAL INVEST SRL - ARH. SEVERICĂ MITRACHE

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII

Asupra documentaţiei disponibile la sediul

PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CARACAL, STR. PIAŢA VICTORIEI NR. 10

COMPARTIMENTUL CERTIFICATE DE URBANISM, AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE

15.07.2013- 02.08.2013(ÎN ZILE LUCRĂTOARE) ÎNTRE ORELE 09-14

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA:

Răspunsul la obsrvaţiile transmise va fi afişat la avizierul Primăriei municipiului  Caracal, Piaţa Victoriei nr. 10(curte interioară) şi la adresa comunicată de persoana care a făcut observaţia.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Niţu Daniela, inspector de specialitate municipiul Caracal Piaţa Victoriei nr. 10,  telefon 0249 511384- interior 111, e-mail office@primariacaracal

Descarca anunt