Dovada de luare in evidenta a proiectului de arhitectura - Primaria Caracal


Dovada de luare in evidenta a proiectului de arhitectura

DOVADA DE LUARE ÎN EVIDENŢĂ  A PROIECTULUI DE ARHITECTURĂ
Către
 PRIMĂRIA CARACAL

Prin prezentul document:
1. Confirmăm dreptul de semnătură al solicitantului:
DI. IONESCU AUREl LAZĂR, aflat în evidenţa Filialei teritoriale Olteniţa a O.A.R., înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţiilor la nr. 00054 la secţiunea: Arhitect cu drept de semnătura" şi care nu are dreptul de semnătură suspendat la data emiterii prezentului document.
2. Vă comunicam că sub nr. 0261 din 25.04.2014 am luat în evidenţa Filialei Teritoriale Oltenia a O.A.R. proiectul de arhitectură din cadrul documentaţiei tehnice D.T.A.C. pentru:

  • obiectul de investiţie AMENAJARE BAZA DE AGREMENT ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
  • amplasat în CARACAL, STR. G-RAL MAGHERU, NR. 110-114, JUD. OLT
  • beneficiarul investiţiei S.C. VIODOR COMPANY S.R.L
  • proiect nr. 17 din data de 29.01.2014 elaborat de către S.C. TElE STIL S.R.L.
  • elaborate în baza certificatului de urbanism cu nr. 32/27.02.2014 eliberat de PRIMĂRIA CARACAL
  • valoarea de investiţie estimată 1.120.800 LEI

Dovada de luare in evidenta

Regulament

Memoriu

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National