Dovada de luare in evidenta a proiectului de arhitectura

DOVADA DE LUARE ÎN EVIDENŢĂ  A PROIECTULUI DE ARHITECTURĂ
Către
 PRIMĂRIA CARACAL

Prin prezentul document:
1. Confirmăm dreptul de semnătură al solicitantului:
DI. IONESCU AUREl LAZĂR, aflat în evidenţa Filialei teritoriale Olteniţa a O.A.R., înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţiilor la nr. 00054 la secţiunea: Arhitect cu drept de semnătura" şi care nu are dreptul de semnătură suspendat la data emiterii prezentului document.
2. Vă comunicam că sub nr. 0261 din 25.04.2014 am luat în evidenţa Filialei Teritoriale Oltenia a O.A.R. proiectul de arhitectură din cadrul documentaţiei tehnice D.T.A.C. pentru:

Dovada de luare in evidenta

Regulament

Memoriu