Dispozițiile Primarului

Dispozitia nr. 1426 din 27.09.2017 Referitor la: Acordarea unor beneficii sub forma de tichete sociale persoanelor care nu au niciun fel de venit.
Anexa

Dispozitia nr. 1314 din 30.08.2017 Referitor la: Modificarea și completare în mod corespunzător a anexei la dispoziția nr. 850/08.06.2017 în sensul radierii din aceasta a unui număr de doi beneficiari care nu indeplinesc condițiile de acordare a beneficiilor sociale.

Dispozitia nr. 1313 din 30.08.2017 Referitor la: Acordarea unor beneficii sub formă de 15 tichete sociale în cuantum total de 150 lei d-nei Dumitrescu Maria, care are calitatea de pensionar și al cărei venit lunar este în suma de 520 lei.

Dispozitia nr. 851 din 08.06.2017 Referitor la: Acordarea unor beneficii sub formă de tichete sociale persoanelor care nu au niciun fel de venit.

Anexa

Dispozitia nr. 850 din 08.06.2017 Referitor la: Acordarea unor beneficii sociale sub formă de tichete sociale persoanelor care au calitate de pensionar sau sunt indemnizate în baza legilor speciale și ale caror venituri lunare cumulate în sumă netă sunt mai mici sau cel putin egale cu suma de 520 lei.

Anexa